Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Novosti
Veleposlanik Izraela u posjetu FSB-u
Veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj Njegova Ekselencija g. Ilan Mor posjetio je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. U razgovoru s prodekanom za nastavu prof. Goranom Đukićem, prodekanom za znastvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom prof. Joškom Parunovim te prof. Ivicom Smojverom, predstavljene su istraživačke i nastavne aktivnosti Fakulteta te razmatrane mjere za poticanje suradnje izraelskih i hrvatskih partnera u projektima Obzor 2020 u području transporta i STEM.
Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini.  Prijave se podnose zaključno s danom 22. srpnja 2019. godine.
Časopis Brodogradnja - scijentometrijski podaci za 2018.
Objavljeni su scijentometrijski podaci za 2018. godinu. Časopis Brodogradnja u izdanju Fakulteta strojarstva i brodogradnje je prema:
  • Journal Citation Reports®  Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection)  uvršen u kvartil Q3 u kategoriji Marine Engineering s IF=0,968 (petogodišnji IF=0,926).
  • SCImago listi (SCOPUS) uvršen u kvartil Q2 u kategoriji Mechanical Engineering i kvartil Q2 u kategoriji Ocean Engineering sa SJR=0.399, H Index=11, SNIP=0.941.

Kalman Žiha - glavni urednik; Nastia Degiuli - znanstvena urednica
Obavještavamo Vas da su Hrvatske vode, Zagreb, započele proces kandidiranja za dodjelu Godišnje nagrade Hrvatskih voda, koja se dodjeljuje na Dan Hrvatskih voda – 7. rujna. Molimo Vas da svoje prijedloge dostavite do 14. kolovoza 2019. godine na adresu Hrvatskih voda s naznakom „Povjerenstvo za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskih voda“. Obavijest o Natječaju s Uvjetima kandidature za dodjelu godišnje nagrade nalazi se u privitku ove obavijesti.
Javni poziv za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za RH u 2019. godini
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za RH u 2019. godini. Zahtjevi za skupove koji su održani ili će se održati do 1. srpnja 2019. godine mogu se podnijeti zaključno s danom 5. srpnja 2019. godine. Zahtjevi za skupove koji će se održati od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine zahtjevi se mogu podnijeti najkasnije zaključno s danom 1. listopada 2019. godine. Više informacija možete pronaći na linku.
Poziv na međunarodnu znanstvenu konferenciju CECIIS 2019
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS). Datum održavanja konferencije je od 02.-04.listopada 2019. godine. Više informacija možete pronaći na linku https://ceciis.foi.hr/

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940