Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt   
   Knjižnica
Prvi put otkad se vodi Šangajska rang lista sveučilišta, Sveučilište u Zagrebu ušlo je na listu u polju Marine/Ocean Engineering.  Glavni kriterij su bibliometrijski pokazatelji prema bazi Web of Science i servisu InCites. Sveučilište u Zagrebu rangiralo se na 37. mjestu što je veliki napredak jer prošle godine nije bilo među prvih 50 rangiranih. 

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940