Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Webmail

FSB Webmail je usluga za korištenje e-maila preko web sučelja i omogućava pristupanje e-mailu s bilo kojeg računala (od kuće, na fakultetu...) putem svojih korisničkih podataka.

Usluga je podjeljena prema korisnicima,

 

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102