Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
Webmail

FSB Webmail je usluga za korištenje e-maila preko web sučelja i omogućava pristupanje e-mailu s bilo kojeg računala (od kuće, na fakultetu...) putem svojih korisničkih podataka.

Usluga je podjeljena prema korisnicima,

 Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940