Zavodi

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

O Fakultetu
Ustrojstvo
Zavodi

Zavodi

0100
Zavod za konstruiranje
Predstojnik: Dr. sc. Nenad Bojčetić, dipl. ing.
6168-432
6168-545
0110
Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda
Voditelj: Dr. sc. Mario Štorga, dipl. ing.
6168-432
0111
Laboratorij za konstruiranje
Voditelj: Dr. sc. Tomislav Martinec, mag.ing.
0120
Katedra za elemente strojeva i konstrukcija
Voditelj: Dr. sc. Dragan Žeželj, dipl. ing.
6168-111
0121
Laboratorij za strojne sklopove
Voditelj: Dr. sc. Zoran Domitran, dipl. ing.
0122
Laboratorij za elemente strojeva
Voditelj: Dr. sc. Krešimir Vučković, dipl. ing.
0200
Zavod za tehničku mehaniku
Predstojnik: Dr. sc. Tanja Jurčević Lulić, dipl. ing.
6168-250
6168-549
0210
Katedra za mehaniku i čvrstoću
Voditelj: Dr. sc. Ivica Skozrit, dipl. ing.
0211
Laboratorij za numeričku mehaniku
Voditelj: Dr. sc. Tomislav Lesičar, mag.ing.
6168-115
0220
Katedra za eksperimentalnu mehaniku
Voditelj: Dr. sc. Zvonimir Tomičević, mag.ing.
0221
Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku
Voditelj: Dr. sc. Janoš Kodvanj, dipl. ing.
0230
Katedra za primijenjenu dinamiku
Voditelj: Dr. sc. Marko Jokić, dipl. ing.
0231
Laboratorij za dinamiku strojeva i teoriju mehanizama
Voditelj: Dr. sc. Neven Alujević, dipl. ing.
0240
Katedra za biomehaniku i ergonomiju
Voditelj: Dr. sc. Aleksandar Sušić, dipl. ing.
0300
Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
Predstojnik: Dr. sc. Igor Balen, dipl. ing.
6168-171
0310
Katedra za tehničku termodinamiku
Voditelj: Dr. sc. Ivanka Boras, dipl. ing.
6168-171
0311
Laboratorij za termodinamiku
Voditelj: Dr. sc. Nenad Ferdelji, dipl. ing.
0320
Katedra za toplinsku i procesnu tehniku
Voditelj: Dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec, dipl. ing.
0321
Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje
Voditelj: Dr. sc. Damir Dović, dipl. ing.
0322
Laboratorij za procesna mjerenja
Voditelj: Dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec, dipl. ing.
0323
Laboratorij za energetsku učinkovitost
Voditelj: Dr. sc. Tea Žakula, dipl. ing.
6168-136
0400
Zavod za motore i transportna sredstva
Predstojnik: Dr. sc. Zoran Lulić, dipl. ing.
6168-444
0410
Katedra za motore i vozila
Voditelj: Dr. sc. Petar Ilinčić, dipl. ing.
0411
Laboratorij za motore i vozila
Voditelj: Dr. sc. Zoran Lulić, dipl. ing.
6168-177
0420
Katedra za transportne uređaje i konstrukcije
Voditelj: Dr. sc. Matija Hoić, mag.ing.
0421
Laboratorij za transportne uređaje i konstrukcije
Voditelj: Dr. sc. Daniel Miler, mag.ing.
0422
Laboratorij za mehatroniku transportnih sustava
Voditelj: Dr. sc. Mario Hrgetić, dipl. ing.
6168-419
0430
Katedra za tračnička vozila
Voditelj: Dr. sc. Milan Kostelac, dipl. ing.
0500
Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
Predstojnik: Dr. sc. Daniel Rolph Schneider, dipl. ing.
6168-152
0510
Katedra za energetska postrojenja i energetiku
Voditelj: Dr. sc. Milan Vujanović, dipl. ing.
0511
Laboratorij za energetska postrojenja
Voditelj: Dr. sc. Ankica Kovač, dipl. ing.
6168-218
0530
Katedra za turbostrojeve
Voditelj: Dr. sc. Željko Tuković, dipl. ing.
0540
Katedra za inženjerstvo vode i okoliša
Voditelj: Dr. sc. Davor Ljubas, dipl. ing.
6168-287
0541
Laboratorij za vodu, gorivo i mazivo
Voditelj: Dr. sc. Hrvoje Juretić, dipl. ing.
483
0600
Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku
Predstojnik: Dr. sc. Jerolim Andrić, dipl. ing.
6168-256
6168-482
0601
Laboratorij za primjenu računala u brodogradnji
Voditelj: Dr. sc. Smiljko Rudan, dipl. ing.
0610
Katedra za hidromehaniku plovnih objekata
Voditelj: Dr. sc. Nastia Degiuli, dipl. ing.
0611
Laboratorij za računalnu i eksperimentalnu hidrodinamiku broda
Voditelj: Dr. sc. Ivana Martić, mag.ing.
0620
Katedra za konstrukciju plovnih objekata
Voditelj: Dr. sc. Joško Parunov, dipl. ing.
0621
Laboratorij za brodske konstrukcije
Voditelj: Dr. sc. Pero Prebeg, dipl. ing.
6168-252
0630
Katedra za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku
Voditelj: Dr. sc. Vedran Slapničar, dipl. ing.
0631
Laboratorij za tehnologiju mora
Voditelj: Dr. sc. Ivan Ćatipović, dipl. ing.
0640
Katedra za gradnju plovnih objekata
Voditelj: Dr. sc. Jerolim Andrić, dipl. ing.
6168-399
0641
Laboratorij za unapređenje brodograđevne proizvodnje
Voditelj: Dr. sc. Neven Hadžić, mag.ing.
6168-268
0650
Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata
Voditelj: Dr. sc. Nikola Vladimir, dipl. ing.
0651
Laboratorij za brodske strojeve i uređaje plovnih objekata
Voditelj: Marija Koričan, mag.ing.
0700
Zavod za industrijsko inženjerstvo
Predstojnik: Dr. sc. Hrvoje Cajner, dipl. ing.
6168-323
0710
Katedra za projektiranje proizvodnje
Voditelj: Dr. sc. Tihomir Opetuk, mag.ing.
0711
Laboratorij za logistiku
Voditelj: Dr. sc. Maja Trstenjak, mag.ing.
0712
Laboratorij za projektiranje tehnoloških procesa
Voditelj: Dr. sc. Tihomir Opetuk, mag.ing.
6168-441
0720
Katedra za upravljanje proizvodnjom
Voditelj: Dr. sc. Dragutin Lisjak, dipl. ing.
6168-366
6168-421
0721
Laboratorij za proizvodni menadžment
Voditelj: Dr. sc. Hrvoje Cajner, dipl. ing.
6168-377
0722
Laboratorij za održavanje
Voditelj: Dr. sc. Davor Kolar, mag.ing.
6168-377
0730
Katedra za sociologiju
Voditelj: Dr. sc. Nikša Dubreta, dipl. ing.
0800
Zavod za kvalitetu
Predstojnik: Dr. sc. Gorana Baršić, dipl. ing.
0801
Laboratorij za akustička svojstva atmosfere
Voditelj: Dr. sc. Josip Stepanić, dipl. ing.
6168-466
0810
Katedra za mjerenje i kontrolu
Voditelj: Dr. sc. Vedran Šimunović, dipl. ing.
6168-327
0811
Laboratorij za precizna mjerenja dužina
Voditelj: Dr. sc. Marko Katić, dipl. ing.
0820
Katedra za nerazorna ispitivanja
Voditelj: Dr. sc. Morana Mihaljević, dipl. ing.
0821
Laboratorij za nerazorna ispitivanja
Voditelj: Dr. sc. Damir Markučič, dipl. ing.
0900
Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
Predstojnik: Dr. sc. Andrej Jokić, dipl. ing.
6168-326
0901
Laboratorij za inteligentne proizvodne sustave
Voditelj: Dr. sc. Petar Ćurković, dipl. ing.
6168-480
6168-423
0910
Katedra za strojarsku automatiku
Voditelj: Dr. sc. Danko Brezak, dipl. ing.
6168-437
0911
Laboratorij za automatiku i robotiku
Voditelj: Dr. sc. Mihael Cipek, dipl. ing.
6168-357
0912
Laboratorij za elektrotehniku
Voditelj: Dr. sc. Danijel Pavković, dipl. ing.
6168-325
0920
Katedra za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
Voditelj: Dr. sc. Zoran Kunica, dipl. ing.
0921
Laboratorij za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
Voditelj: Dr. sc. Tomislav Stipančić, dipl. ing.
0930
Katedra za autonomne sustave i računalnu inteligenciju
Voditelj: Dr. sc. Marko Švaco, mag.ing.
0931
Laboratorij za autonomne sustave
Voditelj: Dr. sc. Marko Švaco, mag.ing.
0932
Laboratorij za medicinsku robotiku
Voditelj: Dr. sc. Marko Švaco, mag.ing.
0933
Laboratorij za računalnu inteligenciju
Voditelj: Dr. sc. Marko Švaco, mag.ing.
1000
Zavod za materijale
Predstojnik: Dr. sc. Željko Alar, dipl. ing.
6168-345
1010
Katedra za materijale i tribologiju
Voditelj: Dr. sc. Danko Ćorić, dipl. ing.
6168-313
1011
Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava
Voditelj: Dr. sc. Željko Alar, dipl. ing.
1012
Laboratorij za materijalografiju
Voditelj: Dr. sc. Zdravko Schauperl, dipl. ing.
1013
Laboratorij za analizu metala
Voditelj: Dr. sc. Martina Kocijan, mag. ing. cheming.
1014
Laboratorij za polimere i kompozite
Voditelj: Dr. sc. Tatjana Haramina, dipl. ing.
1015
Laboratorij za tribologiju
Voditelj: Dr. sc. Suzana Jakovljević, dipl. ing.
1016
Laboratorij za inženjersku keramiku
Voditelj: Dr. sc. Lidija Ćurković, dipl. ing.
6168-313
1020
Katedra za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina
Voditelj: Dr. sc. Darko Landek, dipl. ing.
1021
Laboratorij za toplinsku obradbu
Voditelj: Filip Žanetić, mag.ing.
1022
Laboratorij za inženjerstvo površina
Voditelj: Dr. sc. Darko Landek, dipl. ing.
1100
Zavod za zavarene konstrukcije
Predstojnik: Dr. sc. Zoran Kožuh, dipl. ing.
6168-306
1110
Katedra za zavarene konstrukcije
Voditelj: Dr. sc. Zoran Kožuh, dipl. ing.
1111
Laboratorij za zavarivanje
Voditelj: Dr. sc. Ivica Garašić, dipl. ing.
1120
Katedra za zaštitu materijala
Voditelj: Dr. sc. Vesna Alar, dipl. ing.
1121
Laboratorij za zaštitu materijala
Voditelj: Dr. sc. Ivan Stojanović, dipl. ing.
1200
Zavod za tehnologiju
Predstojnik: Dr. sc. Damir Godec, dipl. ing.
6168-302
1210
Katedra za ljevarstvo
Voditelj: Dr. sc. Branko Bauer, dipl. ing.
1211
Laboratorij za ljevarstvo
Voditelj: Karlo Jurković, mag.ing.
1220
Katedra za oblikovanje deformiranjem
Voditelj: Dr. sc. Zdenka Keran, dipl. ing.
6168-302
1221
Laboratorij za oblikovanje deformiranjem
Voditelj: Dr. sc. Petar Piljek, mag.ing.
1230
Katedra za alatne strojeve
Voditelj: Dr. sc. Tomislav Staroveški, dipl. ing.
6168-311
1231
Laboratorij za alatne strojeve
Voditelj: Dr. sc. Damir Ciglar, dipl. ing.
1232
Laboratorij za medicinsko inženjerstvo
Voditelj: Dr. sc. Miho Klaić, mag.ing.
6168-341
1240
Katedra za preradu polimera
Voditelj: Dr. sc. Ana Pilipović, dipl. ing.
1241
Laboratorij za preradu polimera
Voditelj: Mr. sc. Maja Rujnić Havstad, dipl. ing.
1300
Zavod za zrakoplovno inženjerstvo
Predstojnik: Dr. sc. Željko Božić, dipl. ing.
6168 227
1310
Katedra za zrakoplovne konstrukcije
Voditelj: Dr. sc. Darko Ivančević, mag.ing.
1320
Katedra za dinamiku letjelica
Voditelj: Dr. sc. Zdravko Terze, dipl. ing.
1321
Laboratorij za dinamiku letjelica i konstrukcijskih sustava
Voditelj: Dr. sc. Dario Zlatar, mag.ing.
1900
Zavod za mehaniku fluida
Predstojnik: Dr. sc. Ivo Džijan, dipl. ing.
6168-251
1901
Laboratorij za hidromehaniku i hidrauličke strojeve
Voditelj: Petar Škvorc, mag.ing.mech.
1902
Laboratorij za računalnu dinamiku fluida
Voditelj: Dr. sc. Severino Krizmanić, dipl. ing.
1910
Katedra za računalnu mehaniku fluida
Voditelj: Dr. sc. Severino Krizmanić, dipl. ing.
1920
Katedra za aerodinamiku okoliša i konstrukcija
Voditelj: Dr. sc. Hrvoje Kozmar, dipl. ing.
1400
Katedra za matematiku
Voditelj: Dr. sc. Marija Galić, mag. math.
6168-205
1500
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Voditelj: Željko Lukenda, prof.
6168-194
1600
Katedra za tehničke strane jezike
Voditelj: Dr. sc. Snježana Kereković, prof.
6168-227
1601
Laboratorij za tehničke strane jezike
Voditelj: Dr. sc. Brankica Bošnjak Terzić, prof.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica