Izdavaštvo

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Transactions of FAMENA

Međunarodni znanstveni časopis Transactions of FAMENA prvi put je tiskan 2000. godine u izdanju FSB-a. No, kako taj časopis nastavlja tradiciju Zbornika radova FSB-a koji je izlazio od 1970. nosio je oznaku Svezak XXIV (Volumen XXIV). Naziv FAMENA je skraćenica od FAculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture. Može se shvatiti i kao skraćenica od Faculty of Aerospace, Mechanical Engineering and Naval Architecture budući da časopis objavljuje radove iz područja strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. Glavni urednik je profesor emeritus Ivo Alfirević. Od broja XXXIV-2 FAMENA izlazi isključivo na engleskom jeziku. Trećina objavljenih radova dolazi od autora s FSB-a, oko polovine je iz Hrvatske, a ostalo iz inozemstva. FAMENA je indeksirana između ostalih baza i u Science Citation Index Expanded (Sci Search) i SCOPUSU, a danas izlazi četiri puta godišnje.

Brodogradnja

Časopis čiji je izdavač FSB posvećen je multidisciplinarnim istraživanjima u područjima teorijske i eksperimentalne brodogradnje i oceanologije kao i izazovnim problemima pomorstva, gradnje broda, pomorskim tehnologijama i industrijskim pitanjima diljem svijeta. Cilj je časopisa integrirati interese u brodogradnji, pomorskom inženjerstvu, pomorstvu, unutarnjoj plovidbi, intermodalnom transportu kao i zaštiti okoliša, sveukupnoj sigurnosti, hidrokinetičkim obnovljivim izvorima energije vjetra i valova i održivom razvoju prometa na morima i oceanima. Časopis je usredotočen na hidrodinamiku, konstrukciju, pouzdanost, materijale, projektiranje, optimizaciju, gradnju, vođenje projekata, popravke i planiranje održavanja, informacijske sustave u brodogradilištima, osiguranje kvalitete kao i opremanje, pogon, pogonske uređaje i opremu na brodovima. Indeksiran je u svjetskim bibliografskim bazama.

Polimeri (časopis za plastiku i gumu)

Polimeri – znanstveni, stručni, obrazovni i poslovni časopis, koji u svakom broju donosi mnoštvo informacija o najnovijim dostignućima na područjima plastike i gume te potrebne opreme. Jedino je izdanje ove vrste u Hrvatskoj. Referiraju ga sekundarne publikacije, npr. SCOPUS. Namijenjen je zainteresiranom rukovodnom osoblju, tehničkim stručnjacima, ekonomistima, pravnicima i ostalim zainteresiranim stručnjacima koji rade kod proizvođača polimernih sirovina i dodataka, polimernih materijala, opreme, plastičnih i gumenih dijelova, znanstvenicima, nastavnicima te ostalima zainteresiranima za ovo područje ljudskog djelovanja. Izdavač časopisa Polimeri je Društvo za plastiku i gumu, izlazi od 1980., a na izdavanju su angažirani najvećim dijelom djelatnici FSB-a i FKIT-a.

Zavarivanje

Časopis Zavarivanje je počeo izlaziti još 1958. godine, te spada među najstarije stručne časopise iz područja tehnike u Hrvatskoj. Vrlo je cijenjena i rado korištena znanstvena i stručna literatura u zavarivanju. U časopisu se objavljuju znanstveni i stručni članci iz područja zavarivanja i srodnih tehnologija, a poseban dio čine zanimljivosti iz industrije te sajmova i radionica. Izuzetno je važan kao medij prenošenja znanja. Izdavač je Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, a u rad na izdavanju uključeni su djelatnici FSB-a.

IRT 3000

Časopis IRT3000 jedini je stručni časopis u Sloveniji i Hrvatskoj, koji cjelovito i redovito izvještava čitatelje o inovacijama, razvoju i tehnologijama na području metaloprerađivačke industrije, automatizacije i informatizacije te nemetala i suvremenih tehnologija. Središnje teme, kojima se časopis bavi su inoviranje, razvoj, proizvodne tehnologije, alatničarstvo i strojogradnja, toplinska obrada i povezivanje, suvremeni materijali, polimeri i njihova prerada, organizacija i vođenje proizvodnje, menadžment kvalitete, automatizacija, robotizacija i informatizacija, a također i mehatronika, proizvodna i unutrašnja logistika, informacijske i druge suvremene tehnologije te ponuda znanja. Časopis redovito prati sve domaće i strane tematske stručne izložbe i sajmove, savjetovanja i ostala događanja.


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica