Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15).

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje Fakulteta strojarstva i brodogradnje, i to: Službenik za informiranje je Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik fakulteta.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Fakultet strojarstva i brodogradnje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.


Zakon o pravu na pristup informacijama

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu
Predsjednik Etičkog povjerenstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje : vladimir.soldo@fsb.hrPREDLOŠCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu

Izvješće Dekana za akademsku godinu 2017/18

Izvješće Dekana za akademsku godinu 2018/19
Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga pravilnika o raspisivanju javnog natječaja :


    PLAN SAVJETOVANJA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE O NACRTIMA PRAVILNIKA I DRUGIH PROPISA ZA 2019. GODINU

    PLAN SAVJETOVANJA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE O NACRTIMA PRAVILNIKA I DRUGIH PROPISA ZA 2018. GODINU     PLAN SAVJETOVANJA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE O NACRTIMA PRAVILNIKA I DRUGIH PROPISA ZA 2017. GODINU    


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102