Završni specijalistički rad Darija Bušljete pod naslovom "Analiza naprezanja i cjelovitosti spremnika stlačenog zraka" (mentor doc.dr.sc. Ivica Skozrit) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta do 16. lipnja 2020. god.
 FSB Obavijesti
Andrea Zabjan Bogut
28. svibnja 2020.
U petak, 5. lipnja 2020. godine u 10.00 sati u Plavoj dvorani istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/III održat će se javna obrana završnog rada Marine Cindrić, mag. apl. chem., na poslijediplomskom specijalističkom studiju pod naslovom “Usporedba svojstava različitih prevlaka na konstrukcijskim čelicima“ Mentor završnog rada je prof. dr.sc. Božidar Matijević. Radi okolnosti vezanih za bolest COVID-19, nužno je da se zainteresirani koji žele prisustvovati javnoj obrani najkasnije do 4. lipnja 2020. jave prof. dr.sc. Božidaru Matijeviću na email: bozidar.matijevic@fsb.hr radi dobivanja uputa kako prisustvovati obrani.
 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
28. svibnja 2020.
Ovim putem Vas želimo informirati o otvorenim međunarodnim natječajima za financiranje inovativnih projekata u borbi protiv virusa Covid-19 pod nazivom: „SOLVE Health Security and Pandemics Challenge“ i „The Elevate Prize“.

1. SOLVE Health Security and Pandemics Challenge

ORGANIZACIJA: MIT (Massachusetts Institute of Technology) kao dio SOLVE

IMPLEMENTIRANO U: Africi, Aziji i Pacifiku, Europi i Euroaziji, Latinskoj Americi / Karibima, zemljama s niskim i srednjim prihodima, Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi, te Sjevernoj Americi

MIT Solve traži rješenja za kritične globalne izazove, uključujući zdravstvenu sigurnost i pandemije, kroz nagradni fond od preko 1,5 milijuna dolara za svoju sljedeću klasu Solverovih timova. Inovatori bi se trebali prijaviti do 18. lipnja 2020. godine.

Solve je inicijativa Massachusetts Instituta za Tehnologiju (MIT) s misijom rješavanja svjetskih izazova. Solve je tržište inovacija s društvenim učinkom koje kroz otvorene inovacijske izazove pronalazi nevjerojatne tehnološki temeljene socijalne poduzetnike širom svijeta i okuplja MIT-ov inovacijski ekosustav i zajednicu članova radi financiranja i podrške tim poduzetnicima kako bi im pomogli u postizanju trajnog, transformacijskog učinka.

Prijave i više informacija o tome OVDJE .

2. The Elevate Prize

ORGANIZACIJA: MIT (Massachusetts Institute of Technology) kao dio SOLVE

IMPLEMENTIRANO U: Africi, Aziji i Pacifiku, Europi i Euroaziji, Latinskoj Americi / Karibima, zemljama s niskim i srednjim prihodima, Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi, te Sjevernoj Americi

The Elevate Prize nudi 5 milijuna dolara nagradnog fonda, usluge profesionalnog razvoja i povezivanja s moćnom mrežom influencera, industrijskih lidera i tematskih eksperata.

Rok za podnošenje prijava je do 29. lipnja 2020.

Prijave i više informacija o tome OVDJE .
 FSB Obavijesti
Zlatko Brkić
27. svibnja 2020.
Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 26. svibnja 2020. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenata: za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda izabrana je pristupnica Fanika Lukačević, mag. ing. mech.; a za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku izabrana je pristupnica Sara Pužar, mag. inf. et math.

Životopisi odabranih pristupnica nalaze se u privitku ove obavijesti.

NAPOMENA: S izabranim pristupnicama sklopit će se Ugovori o radu ukoliko za to Fakultet dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sukladno čl. 6. st. 2., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine" br. 58/2020).
 Natječaji
Matea Klanac
27. svibnja 2020.
Temeljem odluke Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu o potvrđivanju izbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice od 19. svibnja 2020. godine, na radnom mjestu docentice na Katedri za matematiku zaposlena je dr.sc. Paola Glavan. Životopis pristupnice nalazi se u privitku ove obavijesti.

NAPOMENA: S izabranom pristupnicom sklopit će se Ugovor o radu ukoliko za to Fakultet dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sukladno čl. 6. st. 2., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine" br. 58/2020).
 Natječaji
Matea Klanac
27. svibnja 2020.
Studenti koji su u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. upisali kolegije lndustrijska praksa I ili lndustrijska praksa ll, navedene kolegije neće morati ispisivati, ukoliko ih zbog situacije s Covid-19 neće biti u mogućnosti obaviti. Za navede kolegije neće im se obračunati participacija pri ponovnom upisu u narednoj akademskoj godini.
Odluka u prilogu.
 FSB Obavijesti
Monika Hrubi
26. svibnja 2020.

Obaviještavamo studente i nastavnike da je potrebno planirati ispitne rokove shodno planu ispitnih rokova kako su definirani u ISVU sustavu.
Shodno važećim preporukama Sveučilišta, ispite je potrebno provoditi koliko je god to moguće na daljinu.
Takve online provjere znanja trebale bi biti u terminima definiranih ispitnih rokova.
Ispite i druge studentske obveze koje se nikako ne mogu provesti na daljinu organizirati će se na način da se u što većoj mjeri poštuju preporuke Sveučilišta i HZJZ-a. Takvi, kontaktni ispiti, također će se organizirati u definiranim ispitnim rokovima.
Iznimno, u slučaju da zbog određenih opravdanih razloga određeni ispitni rok neće biti moguće organizirati u planiranom terminu, studenti će biti na vrijeme obaviješteni od strane predmetnih nastavnika putem uvriježenih kanala komunikacije nastave na daljinu.

 FSB Obavijesti
Zlatko Brkić
25. svibnja 2020.
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u ak. god. 2020./2021. Rok za prijavu je utorak 16. lipnja 2020. u 12 sati (podne).
 Projekti i mobilnost
Ivana Bezmalinović
20. svibnja 2020.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2020./21. Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2021. Rok za online prijave studenata: 15.6.2020. u 12:00 h.
 Projekti i mobilnost
Ivana Bezmalinović
19. svibnja 2020.

Obavještavaju se studenti koji imaju potrebu dolaska u prostorije studentske službe da moraju ispoštovati pravila i procedure za dolazak:

1. Potrebno je poslati mailom na stuslu@fsb.hr (za studente preddiplomskih i diplomskih studija), te na doktorski@fsb.hr za studente poslijediplomskih studija sljedeće podatke:

ime i prezime,
matični broj studenta,
datum dolaska, 
broj mobitela radi bržeg i lakšeg kontakta te
razlog dolaska.

2. Ne može se samoinicijativno dolaziti na fakultet, pa tako niti u Studentsku službu. Svi poslovi obavljaju se i dalje online, osim eventulano nekog koji zahtijeva dolazak (npr. preuzimanje diplome). Dolazak mora biti opravdan i ako ga je moguće odraditi poštom ili e-mailom, takav zahtjev za dolaskom se neće uvažiti.

3. U slučaju da je zahtjev opravdan, Studentska služba će napraviti raspored dolazaka studenata i o tome obavjestiti Službu investicija, održavanja i sigurnosti kako bi na porti imali informacije o dolasku studenta.

4. Shodno Preporukama HZJZ-a i Sveučilišta, studentima se obavezno prije ulaska mjeri tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom. U slučaju da student ima povišenu tjelesnu temperaturu i nakon dodatne provjere kontaktnim toplomjerom, i/ili ako ima respiratornih simptoma ili znakova drugih zaraznih bolesti,  neće mu biti omogućen ulazak u prostorije fakulteta, zavodi se u evidenciju i mora se javiti svom izabranom liječniku.

5. Mogućnost dolaska studenata u Studentsku službu je od 10-13h.

6. Studenti koji nisu najavljeni i evidentirani za dolazak, neće moći ući na fakultet.


 

 FSB Obavijesti
Izidora Herold
15. svibnja 2020.
Od 18. svibnja 2020. u Knjižnici je moguća posudba i vraćanje knjiga uz unaprijed dogovoren termin mailom na knjiznica@fsb.hr. Mogućnost dolaska studenata u Knjižnicu je od 10-14h.

U mailu obvezno navesti:
ime i prezime,
matični broj studenta,
datum  dolaska te
broj mobitela radi bržeg i lakšeg kontakta.

Također, ukoliko dolazite posuditi knjige treba poslati popis željenih naslova radi rezervacije.
Na rezervacije pristigle do 14h dobit ćete odgovor isti dan. Petkom do 14h moguće je rezervirati knjige za ponedjeljak. Iza 14h nije moguće rezervirati knjige za sutradan.
 FSB Obavijesti
Andrea Zabjan Bogut
14. svibnja 2020.
Studenti su dužni do utorka, 30. lipnja 2020. do 16 sati obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu te do istog roka dostaviti ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva primjerka putem urudžbenog zapisnika Povjerenstvu za nagrade Fakulteta te na nagrade@fsb.hr. Rad mora biti napisan prema uputama za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova  (Prilog 2 Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade).

U okviru prijave rada, mentor je dužan do utorka, 30. lipnja 2020. do 16 sati u odgovarajući obrazac na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu upisati obrazloženje po čemu predloženi rad udovoljava kriterijima izvrsnosti (Prilog Kriteriji FSB). Ispis obrazloženja mentora također je potrebno predati u dva primjerka putem urudžbenog zapisnika te na nagrade@fsb.hr (tekst obrazloženja mora biti poslan u Wordu – ne pdf).

Napomena: svi rokovi prvobitno objavljeni u Natječaju za Rektorovu nagradu su prolongirani (Prilog Odluka Rektora o produljenju roka).
 FSB Obavijesti
Matea Klanac
12. svibnja 2020.
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Mr. sc. Maja Rujnić Havstad voditeljica je Laboratorija za preradu polimera na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a poznata je i kao jedna od potpisnica osvrta na EU Direktivu za smanjenje plastičnog morskog otpada. Vezano uz spomenutu temu, Tportal.hr je objavio intervju s mr. sc. Majom Rujnić Havstad koji je moguće pronaći na linku).
 Novosti
Stanko Škec
12. svibnja 2020.
U potresu 22.03.2020. prostor Laboratorija za precizna mjerenja dužina FSB-a pretrpio je velika oštećenja. Ovom prilikom želimo zahvaliti tvrtki Lasselsberger-Knauf d.o.o. na značajnoj donaciji građevinskog materijala, kojom je potpomognuta obnova Laboratorija kada je to bilo najpotrebnije.
 Novosti
Stanko Škec
8. svibnja 2020.
U potresu 22.03.2020. prostor Laboratorija za precizna mjerenja dužina FSB-a pretrpio je velika oštećenja. Ovom prilikom želimo zahvaliti tvrtki ROCKWOOL Adriatic d.o.o. na značajnoj donaciji izolacijskog materijala, kojom je potpomognuta obnova Laboratorija kada je to bilo najpotrebnije.
 Novosti
Stanko Škec
8. svibnja 2020.
Docentica Ankica Kovač gostovala je u emisiji Informer na Novoj TV gdje je pričala o vodiku kao alternativnom gorivu i spremniku energije, te njegovoj ulozi u energetskoj tranziciji u sprezi s obnovljivim izvorima energije, a sve s ciljem ostvarenja nultih štetnih emisija i prilagodbe klimatskim promjenama. Prilog je emitiran u subotu, 2. svibnja 2020. kojega u cijelosti možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=ui8jj7Rqv0Y&feature=youtu.be
 Novosti
Stanko Škec
4. svibnja 2020.
Obavještavamo sve zainteresirane o jedinstvenom događaju naziva Future Factory, prvom takve vrste u Hrvatskoj, koji će se održati 5. lipnja 2020. u Zagrebu. Događaj je namijenjen mladim znanstvenicima koji žele od mentora - vrhunskih hrvatskih znanstvenika (na)učiti nove i drugačije načine razmišljanja te kako ostvariti vlastiti profesionalni potencijal u cijelosti. Sve iz prve ruke i na jednom mjestu. Više o samom događaju možete pronaći na: http://creaducate.eu/futurefactory/ .
 Događanja
Andreja Eškić
6. veljače 2020.
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u ak. god. 2020./2021. Rok za prijavu je utorak 16. lipnja 2020. u 12 sati (podne).
 Projekti i mobilnost
Ivana Bezmalinović
20. svibnja 2020.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2020./21. Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2021. Rok za online prijave studenata: 15.6.2020. u 12:00 h.
 Projekti i mobilnost
Ivana Bezmalinović
19. svibnja 2020.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Erasmus+ SMS natječaja za 2020./21., Obavijest možete pronaći na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/
 Projekti i mobilnost
Ivana Bezmalinović
7. svibnja 2020.
Otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2020. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Natječaj je otvoren do 9. rujna 2020. godine.
Više informacija natječaju dostupno je na stranicama Funding & tender opportunities portala (ovdje).
 Projekti i mobilnost
Tea Budimir Bekan
14. travnja 2020.
Agencija za mobilnost i programe EU izdala je Upute (u privitku) o postupanju prijave i evidencije mobilnosti u slučaju više sile u kontekstu situacije širenja koronavirusa za Erasmus+ projekte mobilnosti. Za otkazivanje mobilnosti ili raniji povratak, odlazno nastavno i nenastavno osoblje treba se javiti središnjem Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, kolegici Renati Hranjec na e-mail adresu staff@unizg.hr.
Za otkazivanje odlazne studentske mobilnosti, SMS – studij i SMP praksa, potrebno se javiti Službi za projekte i mobilnost na e-mail adresu: ivana.bezmalinovic@fsb.hr.
 Projekti i mobilnost
Ivana Bezmalinović
13. ožujka 2020.
S obzirom na trenutačno stanje s COVID-19 virusom i posljedicama potresa od 22.ožujka, produžen je rok za podnošenje prijava na Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisana u bazu podataka „Šestar" u 2020. godini do 30. svibnja 2020. godine. 

Tekst Javnog poziva i detaljnije informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici. 
 Projekti i mobilnost
Tea Budimir Bekan
13. ožujka 2020.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”.
Tekst natječaja dostupan je na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=367d3301-f50e-496f-80be-2ca140403b5a. Rok za zaprimanje prijava produžen je na 17. veljače 2020. godine (ponedjeljak).
 Projekti i mobilnost
Tea Budimir Bekan
13. prosinca 2019.
Završni specijalistički rad Darija Bušljete pod naslovom "Analiza naprezanja i cjelovitosti spremnika stlačenog zraka" (mentor doc.dr.sc. Ivica Skozrit) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta do 16. lipnja 2020. god.
 FSB Obavijesti
Andrea Zabjan Bogut
28. svibnja 2020.
U petak, 5. lipnja 2020. godine u 10.00 sati u Plavoj dvorani istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/III održat će se javna obrana završnog rada Marine Cindrić, mag. apl. chem., na poslijediplomskom specijalističkom studiju pod naslovom “Usporedba svojstava različitih prevlaka na konstrukcijskim čelicima“ Mentor završnog rada je prof. dr.sc. Božidar Matijević. Radi okolnosti vezanih za bolest COVID-19, nužno je da se zainteresirani koji žele prisustvovati javnoj obrani najkasnije do 4. lipnja 2020. jave prof. dr.sc. Božidaru Matijeviću na email: bozidar.matijevic@fsb.hr radi dobivanja uputa kako prisustvovati obrani.
 FSB Obavijesti
Margaret Ferger Šošić
28. svibnja 2020.
Ovim putem Vas želimo informirati o otvorenim međunarodnim natječajima za financiranje inovativnih projekata u borbi protiv virusa Covid-19 pod nazivom: „SOLVE Health Security and Pandemics Challenge“ i „The Elevate Prize“.

1. SOLVE Health Security and Pandemics Challenge

ORGANIZACIJA: MIT (Massachusetts Institute of Technology) kao dio SOLVE

IMPLEMENTIRANO U: Africi, Aziji i Pacifiku, Europi i Euroaziji, Latinskoj Americi / Karibima, zemljama s niskim i srednjim prihodima, Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi, te Sjevernoj Americi

MIT Solve traži rješenja za kritične globalne izazove, uključujući zdravstvenu sigurnost i pandemije, kroz nagradni fond od preko 1,5 milijuna dolara za svoju sljedeću klasu Solverovih timova. Inovatori bi se trebali prijaviti do 18. lipnja 2020. godine.

Solve je inicijativa Massachusetts Instituta za Tehnologiju (MIT) s misijom rješavanja svjetskih izazova. Solve je tržište inovacija s društvenim učinkom koje kroz otvorene inovacijske izazove pronalazi nevjerojatne tehnološki temeljene socijalne poduzetnike širom svijeta i okuplja MIT-ov inovacijski ekosustav i zajednicu članova radi financiranja i podrške tim poduzetnicima kako bi im pomogli u postizanju trajnog, transformacijskog učinka.

Prijave i više informacija o tome OVDJE .

2. The Elevate Prize

ORGANIZACIJA: MIT (Massachusetts Institute of Technology) kao dio SOLVE

IMPLEMENTIRANO U: Africi, Aziji i Pacifiku, Europi i Euroaziji, Latinskoj Americi / Karibima, zemljama s niskim i srednjim prihodima, Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi, te Sjevernoj Americi

The Elevate Prize nudi 5 milijuna dolara nagradnog fonda, usluge profesionalnog razvoja i povezivanja s moćnom mrežom influencera, industrijskih lidera i tematskih eksperata.

Rok za podnošenje prijava je do 29. lipnja 2020.

Prijave i više informacija o tome OVDJE .
 FSB Obavijesti
Zlatko Brkić
27. svibnja 2020.
Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 26. svibnja 2020. godine, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenata: za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda izabrana je pristupnica Fanika Lukačević, mag. ing. mech.; a za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku izabrana je pristupnica Sara Pužar, mag. inf. et math.

Životopisi odabranih pristupnica nalaze se u privitku ove obavijesti.

NAPOMENA: S izabranim pristupnicama sklopit će se Ugovori o radu ukoliko za to Fakultet dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sukladno čl. 6. st. 2., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine" br. 58/2020).
 Natječaji
Matea Klanac
27. svibnja 2020.
Temeljem odluke Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu o potvrđivanju izbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice od 19. svibnja 2020. godine, na radnom mjestu docentice na Katedri za matematiku zaposlena je dr.sc. Paola Glavan. Životopis pristupnice nalazi se u privitku ove obavijesti.

NAPOMENA: S izabranom pristupnicom sklopit će se Ugovor o radu ukoliko za to Fakultet dobije dozvolu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sukladno čl. 6. st. 2., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine" br. 58/2020).
 Natječaji
Matea Klanac
27. svibnja 2020.
Studenti koji su u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. upisali kolegije lndustrijska praksa I ili lndustrijska praksa ll, navedene kolegije neće morati ispisivati, ukoliko ih zbog situacije s Covid-19 neće biti u mogućnosti obaviti. Za navede kolegije neće im se obračunati participacija pri ponovnom upisu u narednoj akademskoj godini.
Odluka u prilogu.
 FSB Obavijesti
Monika Hrubi
26. svibnja 2020.

Obaviještavamo studente i nastavnike da je potrebno planirati ispitne rokove shodno planu ispitnih rokova kako su definirani u ISVU sustavu.
Shodno važećim preporukama Sveučilišta, ispite je potrebno provoditi koliko je god to moguće na daljinu.
Takve online provjere znanja trebale bi biti u terminima definiranih ispitnih rokova.
Ispite i druge studentske obveze koje se nikako ne mogu provesti na daljinu organizirati će se na način da se u što većoj mjeri poštuju preporuke Sveučilišta i HZJZ-a. Takvi, kontaktni ispiti, također će se organizirati u definiranim ispitnim rokovima.
Iznimno, u slučaju da zbog određenih opravdanih razloga određeni ispitni rok neće biti moguće organizirati u planiranom terminu, studenti će biti na vrijeme obaviješteni od strane predmetnih nastavnika putem uvriježenih kanala komunikacije nastave na daljinu.

 FSB Obavijesti
Zlatko Brkić
25. svibnja 2020.

Obavještavaju se studenti koji imaju potrebu dolaska u prostorije studentske službe da moraju ispoštovati pravila i procedure za dolazak:

1. Potrebno je poslati mailom na stuslu@fsb.hr (za studente preddiplomskih i diplomskih studija), te na doktorski@fsb.hr za studente poslijediplomskih studija sljedeće podatke:

ime i prezime,
matični broj studenta,
datum dolaska, 
broj mobitela radi bržeg i lakšeg kontakta te
razlog dolaska.

2. Ne može se samoinicijativno dolaziti na fakultet, pa tako niti u Studentsku službu. Svi poslovi obavljaju se i dalje online, osim eventulano nekog koji zahtijeva dolazak (npr. preuzimanje diplome). Dolazak mora biti opravdan i ako ga je moguće odraditi poštom ili e-mailom, takav zahtjev za dolaskom se neće uvažiti.

3. U slučaju da je zahtjev opravdan, Studentska služba će napraviti raspored dolazaka studenata i o tome obavjestiti Službu investicija, održavanja i sigurnosti kako bi na porti imali informacije o dolasku studenta.

4. Shodno Preporukama HZJZ-a i Sveučilišta, studentima se obavezno prije ulaska mjeri tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom. U slučaju da student ima povišenu tjelesnu temperaturu i nakon dodatne provjere kontaktnim toplomjerom, i/ili ako ima respiratornih simptoma ili znakova drugih zaraznih bolesti,  neće mu biti omogućen ulazak u prostorije fakulteta, zavodi se u evidenciju i mora se javiti svom izabranom liječniku.

5. Mogućnost dolaska studenata u Studentsku službu je od 10-13h.

6. Studenti koji nisu najavljeni i evidentirani za dolazak, neće moći ući na fakultet.


 

 FSB Obavijesti
Izidora Herold
15. svibnja 2020.
Od 18. svibnja 2020. u Knjižnici je moguća posudba i vraćanje knjiga uz unaprijed dogovoren termin mailom na knjiznica@fsb.hr. Mogućnost dolaska studenata u Knjižnicu je od 10-14h.

U mailu obvezno navesti:
ime i prezime,
matični broj studenta,
datum  dolaska te
broj mobitela radi bržeg i lakšeg kontakta.

Također, ukoliko dolazite posuditi knjige treba poslati popis željenih naslova radi rezervacije.
Na rezervacije pristigle do 14h dobit ćete odgovor isti dan. Petkom do 14h moguće je rezervirati knjige za ponedjeljak. Iza 14h nije moguće rezervirati knjige za sutradan.
 FSB Obavijesti
Andrea Zabjan Bogut
14. svibnja 2020.
Studenti su dužni do utorka, 30. lipnja 2020. do 16 sati obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu te do istog roka dostaviti ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva primjerka putem urudžbenog zapisnika Povjerenstvu za nagrade Fakulteta te na nagrade@fsb.hr. Rad mora biti napisan prema uputama za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova  (Prilog 2 Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade).

U okviru prijave rada, mentor je dužan do utorka, 30. lipnja 2020. do 16 sati u odgovarajući obrazac na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu upisati obrazloženje po čemu predloženi rad udovoljava kriterijima izvrsnosti (Prilog Kriteriji FSB). Ispis obrazloženja mentora također je potrebno predati u dva primjerka putem urudžbenog zapisnika te na nagrade@fsb.hr (tekst obrazloženja mora biti poslan u Wordu – ne pdf).

Napomena: svi rokovi prvobitno objavljeni u Natječaju za Rektorovu nagradu su prolongirani (Prilog Odluka Rektora o produljenju roka).
 FSB Obavijesti
Matea Klanac
12. svibnja 2020.
Senat Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Natječaj za dodjelu nagrade Fran Bošnjaković za akad.god. 2019./2020. (detalje potražite na Linku) Pozivamo ustrojstvene jedinice fakulteta da pošalju svoje prijedloge na e-adresu: nagrade@fsb.hr te jedan primjerak putem urudžbenog zapisnika, najkasnije do petka 5. lipnja 2020. godine. Prijedlog, mora sadržavati životopis predloženika te iscrpno obrazloženje, kojemu se prilažu znanstveni radovi i drugi potrebni dokazi.
 FSB Obavijesti
Matea Klanac
29. travnja 2020.
Ovim Vas obavještavamo da imamo slobodno radno mjesto za Voditelja gradilišta – Projektanta strojarskih poslova.

Uvjeti su VSS ili VŠS – strojarskog smjera, poželjno je da ima stručni ispit, a može i bez iskustva. Rad je uglavnom u uredu, a na teren se ide po potrebi i putovanje traje obično 1-3 dana, te se radi sa visokoobrazovanim i iskusnim osobljem te je posao zanimljiv jer se djelomično u uredu, djelomično na terenu a kontaktira se uglavnom sa nadzornim inženjerima, investitorima, projektantima u cijeloj Hrvatskoj, a i šire. U društvu ima cca 50 zaposlenih, od toga ih je cca 20 VSS ili VŠS i osobito imamo stručno inženjersko osoblje i dugogodišnje iskustvo. Dodatne detalje možete pronaći u privitku, a više informacija možete vidjeti na web stranicama www.miab.hr.
 Karijere
Stanko Škec
8. svibnja 2020.
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Trenutno ne postoje zapisi u ovoj kategoriji.
Humans of FSB

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102