Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/18-3/1
Broj: 251-66-1700-18-13

Zagreb, 14. prosinca 2018.


Predmet: Poziv na 3. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 3. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2018./2019., koja će se održati u utorak,


18. prosinca 2018. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. studenoga 2018. godine i Zapisnika Svečane sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. studenoga 2018. godine, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora, povjerenstava i Direktorice CTT-a
2.4.1.
Povjerenstvo za udžbenike i publikacije: Odobrenje fakultetskog nastavnog materijala u kategoriji udžbenika
2.4.2.
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete - Sustav osiguranja kvalitete: Godišnje izvješće za ak. god. 2017./2018. i Plan aktivnosti za ak. god. 2018./2019
2.4.3.
Izvješće o radu CTT-a
2.
Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
2.2.
Izbor izv. prof. dr. sc. Dragutina Lisjaka u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom
2.3.
Izbor izv. prof. dr. sc. Lovorke Grgec Bermanec u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku
2.4.
Izbor izv. prof. dr. sc. Smiljka Rudana u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukcije plovnih objekata
2.5.
Izbor dr.sc. Tomislava Lesičara, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću.
2.6.
Izbor dr. sc. Amalije Horvatić Novak, asistentice, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorandice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu
2.7.
Izbor dr. sc. Nataše Tošanović, asistentice, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorandice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom
2.8.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru dr.sc. Olinke Breka u nastavno zvanje i radno mjesto više predavačice za područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija na Katedri za tehničke strane jezike
2.9.
Izbor Ante Kotarca, mag. ing. mech. u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina
2.10.
Izbor Irbasa Škrinjarića, mag. ing. metalurgije u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na projektu "Nanostrukturirani tvrdi metali - novi izazovi metalurgije praha (Nano - PM)", u Zavodu za materijale na Katedri za tribologiju
2.11.
Izbor Anamarije Zibar, mag. math., u suradničko zvanje naslovne asistentice, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku
2.12.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Mirka Jakopčića, višeg znanstvenog suradnika, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva
2.13.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Milana Vujanovića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
2.14.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Ivane Mihalic Pokopec, poslijedoktorandice, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za tehnologiju
2.15.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Mire Hegedića, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za industrijsko inženjerstvo
2.16.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Matije Bušića, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za zavarene konstrukcije
2.17.
Molba Sveučilišta u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor dr.sc. Branke Bužančić Primorac u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, iz područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja
Prijedlog stručnog povjerenstva: 1. Prof. dr. sc. Joško Parunov 2. Izv. prof. dr. sc. Smiljko Rudan 3. Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubenkov, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
2.
Ustrojstvo
2.1.
Prijedlog dopune sastava članova Povjerenstva za nagrade
2.
Doktorati
2.1.
Prijava teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.1.1.
Horvat Nikola, mag. ing. mech.
2.1.2.
Kolar Davor, mag. ing. mech.
2.1.3.
Tomislav Pavlic, mag. ing. mech.
2.1.4.
Antun Pfeifer, mag. ing. mech.
2.1.5.
Milan Vukšić, mag. ing. cheming.
2.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada Željka Špiljara, dipl. ing. strojarstva
2.3.
Molba za promjenu mentora doktorskog rada Maje Trstenjak, mag. ing. mech.
2.4.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada Filipa Putara, mag. ing. mech.
2.5.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Vanje Ranogajeca, mag. ing. mech.
2.6.
Izvješće povjerenstva o ocjeni završnog rada Renate Ćosić, dipl. ing. strojarstva u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija
2.7.
Procedura ocjenjivanja doktorskih radova
2.8.
Naknadne prijave za upis na poslijediplomski doktorski studij u ak. godini 2018./2019.
2.
Nastava
2.1.
Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Darku Landeku, prof. dr.sc. Mladenu Šerceru, izv. prof. dr.sc. Željku Alaru i doc. dr.sc. Ani Pilipović
2.
Službena putovanja u inozemstvo i međunarodne konferencije
2.1.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobravanje znanstvenog boravka u Kini Tiboru Bešeniću, asistentu
2.2.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva za odobravanje znanstveno-istraživačkog boravka u Velikoj Britaniji Petri Bonačić Bartolin, asistentici
2.3.
Izvješće Andre Bakice, asistenta, o znanstvenom usavršavanju u Francuskoj
2.4.
Izvješće Petre Bonačić Bartolin, asistentice, o znanstvenoj mobilnosti u Velikoj Britaniji
2.5.
Izvješće Andrije Buljca, asistenta, o znanstvenom boravku u Velikoj Britaniji
2.6.
Izvješće Danijela Bosnara, asistenta, o znanstvenom boravku u Češkoj
2.7.
Izvješće dr.sc. Mire Hegedića, poslijedoktoranda, sa službenog boravka u SAD-u
2.8.
Izvješće doc. dr.sc. Ivana Stojanovića o službenom putovanju u Kini
2.
Razno
2.
Financijski plan za 2019. - 2021. godinuMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n

Prof. dr. sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102