Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2023./2024., održane 17. siječnja 2024. godine, u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb.


PRISUTNI: 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor, dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor .

Redoviti profesori: Andrić dr.sc. Jerolim, Balen dr.sc. Igor, Boras dr.sc. Ivanka, Božić dr.sc. Željko, Ćorić dr.sc. Danko, Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Haramina dr.sc. Tatjana, Jokić dr.sc. Andrej, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc. Darko, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran, Markučič dr.sc. Damir, Parunov dr.sc. Joško, Pavković dr.sc. Danijel, Rede dr.sc. Vera, Schneider dr.sc. Daniel Rolph, Smojver dr.sc. Ivica, Šitum dr.sc. Željko, Štorga dr.sc. Mario, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan, Žeželj dr.sc. Dragan, Žmak dr.sc. Irena.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Baršić dr.sc. Gorana, Cajner dr.sc. Hrvoje, Ferdelji dr.sc. Nenad, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Jokić dr.sc. Marko, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Mihaljević dr.sc. Morana, Opetuk dr.sc. Tihomir,  Skozrit dr.sc. Ivica, Stojanović dr.sc. Ivan, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Vladimir dr.sc. Nikola, Vujanović dr.sc. Milan, Žakula dr.sc. Tea.

Docenti: Galić dr.sc. Marija, Kereković dr.sc. Snježana, Lesičar dr.sc. Tomislav, Prša dr.sc. Marija, Švaco dr.sc. Marko.

Predstavnica zaposlenika na nastavnom radnom mjestu: Bošnjak Terzić dr.sc. Brankica.

Asistenti - Viši asistenti: Martić dr.sc. Ivana, Razumić Andrej, mag. ing. mech., Uroić dr.sc. Tessa.

Predstavnica tehničkog i administrativnog osoblja: Herold Izidora.

Voditeljica knjižnice: Krajna dr.sc. Tamara.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Biloš Mateo, Čmelješević Matija, Dražić Tomislav, Ivanković Ante, Meštrić Lovro, Šijak Igor.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja.


ODSUTNI:

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna (ispr.), Alar dr.sc. Željko, Bauer dr.sc. Branko, Brezak dr.sc. Danko (ispr.), Ciglar dr.sc. Damir (ispr.), Degiuli dr.sc. Nastia (ispr.), Deur dr.sc. Joško (ispr.), Kozmar dr.sc. Hrvoje (ispr.), Kožuh dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor (ispr.), Majetić dr.sc. Dubravko,  Slapničar dr.sc. Vedran (ispr.), Terze dr.sc. Zdravko, Vučković dr.sc. Krešimir.

Izvanredni profesori: Ćurković dr.sc. Petar, Dubreta dr.sc. Nikša, Ilinčić dr.sc. Petar (ispr.), Juretić dr.sc. Hrvoje (ispr.), Kostelac dr.sc. Milan, Škec dr.sc. Stanko (ispr.).

Docenti: .

Predstavnik Sindikata FSB-a: Panić dr.sc. Nenad.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Pavlović Vid, Plank David, Šabić Filip.

Studenti poslijediplomskog studija: Adamović Petra.

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković otvara 4. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2023./2024. i pozdravlja sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 13. prosinca 2023. godine te Zapisnika 3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. prosinca 2023. godine

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 13. prosinca 2023. godine te Zapisnik  3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. prosinca 2023. godine.

1.
Priopćenja
1.1.
Dekana

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković, priopćio je:

Uprava fakulteta je 15. siječnja 2024. bila na sastanku u Ministarstvu znanosti i obrazovanja s ravnateljem Uprave za znanost i tehnologiju dr. sc. Hrvojem Meštrićem vezano za projekt cjelovite obnove fakulteta. Glavne teme sastanka su bile vezane uz izazove s kojima se fakultet suočava u provedbi projekta obnove, a koji uključuju:

 • Nepravovremena nadoknada ZNS-a od strane MZO dovodi do nelikvidnosti fakulteta
 • Izvantroškovnički radovi (VTR-ovi) (Na temelju trenutne procjene izvođača radova zbog VTR-ova očekuje se povećanje troškova izvedbe radova u okvirnom iznosu od 20% na sva tri projekta Obnove što iznosi cca 11 mil. EUR)
 • Nedostatna sredstva za uspješan završetak projekta: Produljenje najma prostora → Na temelju trenutne procjene izvođača radova zbog nepredviđenih radova očekuje se produljenje roka trajanja sva tri projekta Obnove za dodatnih 6 do 8 mjeseci. To će uzrokovati povećanje troškova najmova prostora koji na mjesečnoj razini zajedno s režijskim troškovima iznose cca 125.000,00 EUR; Rastavljanje i sastavljanje opreme tijekom preseljenja na lokaciju Fakulteta – procijenjeni iznos cca 440.000,00 EUR; Tehnička zaštita zgrade – ugovoren je iznos od cca 91.000,00 EUR + PDV, a za dodatnu zaštitu akreditiranih laboratorija nositelja državnih etalona potrebno je dodatnih 120.000,00 EUR + PDV; Nabava stolova i stolica za studentske učionice – procijenjeni iznos 250.000,00 EUR; Nabava uredskog namještaja (stolova, stolica, ormara) – procijenjeni iznos 850.000,00 EUR

Novinari Mreže TV za emisiju studentski grad napravili su reportažu s upravom fakulteta, docentom Markom Švacom i predstavnikom Studentskog zbora Matijom Čmelješevićem vezano za obnovu fakulteta, studentski standard, studijske programe, studentske udruge i njihovo useljenje u kontejnersku zgradu, kao i o ostalim aktivnostima fakulteta. Snimanje reportaže obavkjenio je u CRTA-i i novoj modularnoj zgradi na adresi Zrmanjski ogranak 1.

Dana 17. siječnja 2024. novinari HTV-a su napravili reportažu s dekanom fakulteta, docentom Markom Švacom i studentima na temu zanimanja budućnosti. 

1.2.
Prodekana

Prodekan za znanstveni rad i suradnju s gospodarstvom prof. dr.sc. Igor Karšaj, priopćio je:

Krenulo je useljavanje laboratorija u modularnu zgradu. Studentima je predstavljen prostor koji će im biti raspoloživ za korištenje. Dio prostora bit će zajednički svim studentskim udrugama, za održavanje sastanaka i druge aktivnosti. Izv. prof. dr.sc. Marko Katić bit će osoba odgovorna za poslove useljavanja. Za poslove sigurnosti bit će zaduženi naši portiri, koji će dežurati u tri smjene od 0-24, a pokrenuli smo i postupak javne nabave za noćnu smjenu koja će biti organizirana od strane zaštitarske firme.

Organizirat ćemo Career speed dating, te bi se Fakultet u ovom slučaju našao u ulozi poslodavca, a obuhvatili bismo sva raspoloživa radna mjesta na fakultetu, pogotovo ona na projektima. Ciljana skupina su studenti diplomskih studija, kojima bi se na ovaj način prezentirali kao poželjni poslodavac. Career speed dating trebao bi se održati u zadnjem tjednu u veljači, pa se mole svi za suradnju ukoliko će imati potrebu za zapošljavanjem u budućnosti.

U tijeku je postupak digitalizacije poslovnih procesa fakulteta, te smo još uvijek u pregovorima između sustava Argosy i Infomare. Cilj je organizacija digitalnog kolanja dokumenata i digitalnog potpisivanja. Oformili smo projektni tim, te pokrećemo postupak javne nabave, kojim ćemo odrediti opseg i rokove za nabavu i implementaciju. Procjenjujemo da će cijeli postupak trajati do dvije godine. Paralelno s postupkom digitalizacije radimo i na sistematizaciji radnih mjesta, te usklađivanju poslovnih procesa. Ovi poslovi bit će nam u fokusu u narednim mjesecima. Održan je sastanak na kojem je konzultantica predstavila prijedlog nove sistematizacije, na kojem ćemo dalje raditi sa Službama.

 

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Krešimir Grilec priopćio je:

Kao što je i najavljeno, uveli smo nove kolokvije, te ukinuli dosta preduvjeta. Mole se Zavodi da se organiziraju i prilagode rokove novim pravilima.

Uvedene su i izmjene u postupku upisa izbornih kolegija. Do sada su studenti upisivali izborne kolegije po principu „najbržeg prsta“, međutim ideja je da nastavnici mogu napraviti selekciju obzirom na uspjeh i zalaganje studenata na nastavi. U ovom navratu pokušat ćemo samo za upis na izborne kolegije na diplomskim studijima, a naknadno proširiti i na kolegije prijediplomskih studija.

U subotu 20. siječnja 2024. godine održat će se promocija diplomiranih studenata, i to u terminu u 10, 12 i 14 sati. Promovirat ćemo ukupno 300 studenata, a promocija će se održati u Studentskom centru.

Zavodima su poslane tablice s prolaznosti studenata po kolegijima, pa se mole svi da na sastancima Zavoda obrade podatke, pogotovo na kolegijima gdje je prolaznost niska.

 

Prodekan za područje studijskih programa i upravljanje kvalitetom, prof. dr.sc. Goran Đukić priopćio je:

Posljednja reakreditacija studija FSB-a provedena je 2017. godine, te sada počinje novi ciklus reakreditacija. Riječ je o postupku u kojima povjerenstvo koje se sastoji od vanjskih članova iz Hrvatske i drugih zemalja Europske unije ispituje standarde studiranja, te ukazuje na potencijalne probleme. Na kraju postupka reakreditacije dobiva se pismo očekivanja, prema kojem se izrađuje plan aktivnosti za otklanjanje eventualnih nepravilnosti te na posljetku izvješće o učinjenom. Negativna ocjena u postupku reakreditacije može dovesti do određenih ograničenja (primjerice, za prijavu novih studijskih programa, prilikom ugovaranja programskih ugovora i sl.). Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu nedavno je dobio negativno izvješće, između ostalog zbog raspodjele ECTS bodova, što nam je samo znak da AZVO dobro kontrolira takve stvari. Pošto smo u ovom trenutku u postupku obnove fakulteta, predložit ćemo da se reakreditacija Fakulteta odgodi do povratka u naše prostore na Vrbiku.  

Dana 5. siječnja 2024. godine u Narodnim novinama objavljena su dva nova pravilnika, Pravilnik o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom po dručju, poljima i granama i Pravilnik o ustroju, nadležnosti i načinu rada ma tičnih odbora. Pošto je bilo dosta zamjerki na novu raspodjelu znanstvenih područja i polja, Vijeće tehničkog područja je reagiralo, međutim svi prijedlozi su odbijeni. Također, u ustrojstvu matičnih odbora, temeljne tehničke znanosti pridružene su elektrotehnici i računarstvu, unatoč tome što je bliže strojarstvu.

 

Prodekan za poslovanje i organizaciju, prof. dr.sc. Darko Kozarac, priopćio je:

Završavamo projektnu dokumentaciju za južnu zgradu Fakulteta, pošto se ispostavilo da na terenu ništa nije u skladu s prvotnim izvedbenim planom. Problem predstavljaju i vodovodne i električne instalacije, pošto smo rušili sve zidove, pa je potrebno sve instalacije pravilno predvidjeti za sve potrebe, pogotovo za laboratorije. Prizemni dio južne zgrade mogli bismo preuzeti već od 1. rujna, kako bi nastava krenula redovno u listopadu. Svako produljenje postupka obnove moramo opravdati, pošto nas to košta u pogledu cijene radova, najma, izrade nove dokumentacije. Sjeverna zgrada se obnavlja većinom u roku, osim jednog dijela koji kasni zbog izdavanja građevinske dozvole. Istočna zgrada predstavlja najmanji problem, pošto je najnovija i stanje na terenu je u skladu s izvedbenim planom. Do kraja mjeseca imat ćemo revidirane planove pa ćemo znati stvarne rokove za povratak na Vrbik.

Trenutno su po pitanju tehničke zaštite predviđene samo kamere, međutim razmatra se i mogućnost postavljanja senzora, te kontrole pristupa, pogotovo za akreditirane laboratorije.

U tijeku je aneksiranje ugovora za najam prostora, pošto smo s BCC-om u zakupu do 30. lipnja 2024., a s Tekstilprometom do 31. srpnja 2024. godine. Povjerenstvo za preseljenje već izrađuje plan povratka, pa se mole svi za suradnju.

Zaposlili smo novog povjerenika za sigurnost na radu, voditelja Službe zaštite na radu i zaštite od požara, g. Maria Devčića, umjesto gđe Marije Ravlić koja je otišla u mirovinu. 

1.3.
Studenata

Nema priopćenja.

1.4.
Odbora i povjerenstava

U ime Povjerenstva za međunarodne projekte, izv. prof. dr.sc. Nikola Vladimir priopćio je:

Temelj isplate honorara ne mogu biti znanstveni radovi, obzirom na to da je produkcija znanstvenih radova jedna od temeljnih obveza iz ugovora o radu, pa se ne može smatrati dodatnim radom. Prema novoj Uredbi, sve isplate honorara moramo javno objavljivati na web stranicama Fakulteta.

U tijeku je izrada novog pravilnika o nagrađivanju zaposlenika. Naime, kako svi zaposlenici administrativnih službi Fakulteta sudjeluju u provedbi projekata, te su time dodatno opterećeni, iz sredstava svakog projekta morat će se ubuduće izdvajati određeni dio sredstava za isplatu dodataka na plaću zaposlenicima Službi, zbog povećanog opsega posla. Riječ je o nepopularnoj ali nužnoj mjeri, kako bismo ispravili nejednakosti među zaposlenicima. 

1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:  

  Raspisuje se natječaj za izbor:

  1. Jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za tračnička vozila.

  2. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektu CROSS i LOGREENER  za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

  3. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata.

  4. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku (zamjena za rodiljni dopust).
  1.2.
  Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava

  Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto:

  Doc. dr.sc. Tomislava Lesičara, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću

  Stručno povjerenstvo:

  1. Prof. dr.sc. Zdenko Tonković, predsjednik
  2. Izv. prof. dr sc. Ivica Skozrit, član
  3. Izv. prof. dr.sc. Martina Lovrenić-Jugović, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet u Sisku, članica.
  1.3.
  Izbor prof. dr.sc. Hrvoja Kozmara, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da prof. dr.sc. Hrvoje Kozmar, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija.
  (glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Dragan Žeželj,  prof. dr.sc.  Irena Žmak i izv. prof. dr.sc. Zvonimir Tomičević, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 55 "za" i 1 "suzdržani"). 

  1.4.
  Izbor dr. sc. Tesse Uroić, više asistentice, na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku dr.sc. Tessa Uroić, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve.
  (glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Dragan Žeželj,  prof. dr.sc.  Irena Žmak i izv. prof. dr.sc. Zvonimir Tomičević, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 52 "za", 1 "protiv",  2 "suzdržana i 1 "nevažeći listić"). 

  1.5.
  Izbor dr. sc. Danijela Rohdea, u naslovnog docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da se dr.sc. Danijel Rohde,naslovni viši asistent, izabire se u naslovnog docenta, za područje tehničkih znanosti, znanosti polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.
  (glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Dragan Žeželj,  prof. dr.sc.  Irena Žmak i izv. prof. dr.sc. Zvonimir Tomičević, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 56 "za"). 

  1.6.
  Izbor Nikole Pražića, mag. math., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, donosi odluku: 

  Nikola Pražić, mag. math., izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku.  

  1.7.
  Izbor Viktora Ložara, mag. ing. nav. arch., na suradničko radno mjesto asistenta (zamjena za rodiljni dopust), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za gradnju plovnih objekata

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, donosi odluku: 

  Dr.sc. Viktor Ložar, mag. ing. nav. arch., izabire se na suradničko radno mjesto asistenta (zamjena za rodiljni dopust), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za gradnju plovnih objekata.

  2.
  Ustrojstvo
  2.1.
  Izvješće Povjerenstva za provođenje postupka izbora Dekana, o predloženiku za Dekana

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, donosi odluku: 

  Povjerenstvo za izbor dekana u sastavu: dr.sc. Mladen Franz, professor emeritus, dr.sc. Tonko Ćurko, professor emeritus, i dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor u trajnom izboru, nakon izvršenih konzultacija s dekanom, prof. dr.sc. Zdenkom Tonkovićem,  i svim zavodima i katedrama izvan zavoda, predložilo je Fakultetskom vijeću predloženika za dekana prof. dr.sc. Zdenka Tonkovića, sadašnjeg dekana, za mandatno razdoblje ak. god. 2024./2027.

  Fakultetsko vijeće je na temelju javnog glasovanja jednoglasno prihvatilo predloženi prijedlog, i donijelo odluku da se sadašnji dekan kandidira za dekana za mandatno razdoblje ak. god. 2024./2027.

  Predloženik treba na slijedećoj sjednici Fakultetskog vijeća iznijeti program rada.

  3.
  Poslijediplomski studiji
  3.1.
  Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Andrije Zaplatića, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Andrije Zaplatića, mag. ing. mech., pod naslovom: „Karakterizacija tankostijenih konstrukcija pri ravninskom dvoosnom opterećenju primjenom metoda nerazornih ispitivanja / Characterization of thin structures under in-plane biaxial loading regimes using non-destructive testing methods“, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. Izv. prof. dr.sc. Darko Ivančević, predsjednik Povjerenstva
  2. Izv. prof. dr.sc. Zvonimir Tomičević, studijski savjetnik 1
  3. Prof. dr.sc. François Hild, Université Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay, CNRS, LMPS – Laboratoire de mécanique Paris-Saclay, Francuska, studijski savjetnik 2
  4. Prof. dr.sc. Lovre Krstulović-Opara, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, član
  5. Jan Neggers, ,CentraleSupélec | ECP · Laboratory of Mechanics, Structures and Materials, Francuska, član

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Zvonimira Tomičevića – mentor 1 i prof. dr.sc. Françoisa Hilda, Université Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay, CNRS, LMPS – Laboratoire de mécanique Paris-Saclay, Francuska – mentor 2.

  3.2.
  Ocjena teme doktorskog rada Helene Lukšić, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Helene Lukšić, mag. ing. mech.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: „Utjecaj parametara laserskoga zavarivanja na mikrostrukturu i svojstva zavarenoga spoja raznorodnih materijala u baterijskim sustavima električnih vozila“, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 28. st. 1. toč. 19. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Helene Lukšić, mag. ing. mech.

  3.3.
  Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu Camila Sáncheza Tobóna, M. Sc.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomskih studija, donosi odluku:

  Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Camila Sáncheza Tobóna, M. Sc. Process Engineering pod naslovom: „A microwave–assisted synthesis of nitrogen-doped TiO2/graphene oxide for use in visible-light-activated photocatalytic processes (Mikrovalno potpomognuta sinteza dušikom dopiranoga TiO2/grafenova oksida za primjenu u fotokatalitičkim procesima aktiviranima vidljivim zračenjem)“. 

  Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

  1. Izv. prof. dr.sc. Hrvoje Juretić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i bodogradnje, predsjednik
  2. Prof. dr.sc. Slaven Dobrović, Sveučilište u Zagrebu, FAkultet strojarstva i brodogradnje, član
  3. Dr.sc. Mira Petrović, Catalan Institute for Water Research (ICRA), Girona, Kraljevina Španjolska, članica
  4. Dr.sc. Gianluigi Buttiglieri, Catalan Institute for Water Research (ICRA), Girona, Kraljevina Španjolska, član
  5. Prof. dr. sc. Sandra Babić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, članica.
  3.4.
  Naknadne prijave za upis u poslijediplomski doktorski studij (siječanj 2024)

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomskih studija, donosi odluku:

  Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (siječanj 2024.), u ak. god. 2023./2024., pristupnika, kao u privitku.

  3.
  Službena putovanja
  3.1.
  Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nastii Degiuli, u Čile u razdoblju od 10. do 29. siječnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku:

  Prof. dr.sc. Nastiji Degiuli,  u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku, na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata, odobrava se službeni put u Čile, radi sudjelovanja na konferenciji (4th LA SDEWES)  koja se održati u Vina Del Mar, Čile, u vremenu od 10. – 29. siječnja 2024. godine.

  Nakon povratka imenovana je obavezana podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

  3.2.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, iskusnom istraživaču na projektu, u Čile u razdoblju od 8. do 22. siječnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, iskusnom istraživaču na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Čile, radi znanstvenog boravka na Pontifical Catholic University of Valparaiso, Valparaiso,Čile, te sudjelovanje na konferenciji (4th LA SDEWES)  koja se održati u Vina Del Mar, Čile, u vremenu od 08. – 22. siječnja 2024. godine.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

  3.3.
  Izvješće prof. dr.sc. Željka Božića o službenom putovanju u Italiju

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Željka Božića, o službenom putovanju u Italiju.

  3.
  Interni akti
  3.1.
  Prijedlog izmjene Odluke o osnivanju stručnih i savjetodavnih radnih tijela Fakultetskog vijeća i dekana za razdoblje od 2022. do 2024. i pročišćeni tekst Odluke

  Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku: 

  Prihvaća se izmjena  Odluke o osnivanju stručnih i savjetodavnih radnih tijela Fakultetskog vijeća i dekana, za mandatno razdoblje 2022.-2024. počevši od 01. veljače 2024. godine, do isteka mandata, kako slijedi:  

  1. Kao članovi Povjerenstva za studijske programe, imenuju se studenti Lovro Meštrović i Vid Pavlović,
  2. Kao članovi Povjerenstva za odnose s javnošću, imenuju se studenti Ivo Miljević i Lucija Marijetić,
  3. Kao član Povjerenstva za osiguranje kvalitete, imenuje se student Mateo Biloš,
  4. Kao članica Povjerenstva za e-učenje, imenuje se studentica Karla Smolčić,
  5. Kao članovi Stegovnog suda za studente, imenuju se studenti Filip Šabić i Matija Čmelješević,
  6. Kao zamjenici članova Stegovnog suda za studente, imenuju se studenti Igor Šijak i Emanuel Vuković,
  7. Kao članovi Etičkog povjerenstva, imenuju se studenti Filip Šabić i Matija Čmelješević,

  i pročišćeni tekst Odluke, sa svim izmjenama usvojenim na Fakultetskom vijeću održanom u siječnju i listopadu 2023., te s gore navedenim predstavnicima studenata, kao u privitku.

  4.
  Nagrade

  Fakultetsko vijeće povodom Javnog pozivnog Natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, donosi odluku:

  4.1.
  Predloženica Zavoda za tehničku mehaniku za Nagradu Grada Zagreba Petra Adamović, asistentica

  Fakultetsko vijeće povodom Javnog pozivnog Natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, imenuje  glasačko povjerenstvo u sastavu: izv. prof. Marko Jokić, izv. prof. dr.sc. Ivica Skozrit i doc. dr.sc. Marko Švaco (rezultati glasovanja:  od ukupno 60 glasava, 55 "za", 2 "protiv" i 3 "suzdržana", donosi odluku:

  Prihvaća se prijedlog Petre Adamović, asistentice, za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, u području „Promicanje znanosti“. 

  4.2.
  Predloženica Zavoda za tehničku mehaniku za Nagradu Zagrepčanka godine, Petra Adamović, asistentica

  Fakultetsko vijeće povodom Javnog pozivnog Natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, imenuje  glasačko povjerenstvo u sastavu: izv. prof. Marko Jokić, izv. prof. dr.sc. Ivica Skozrit i doc. dr.sc. Marko Švaco (rezultati glasovanja:  od ukupno 60 glasava, 54 "za", 2 "protiv" i 4 "suzdržana", donosi odluku:

  Prihvaća se prijedlog Petre Adamović, asistentice, za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine.

  5.
  Razno

  Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
  Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 12:45 sati.

     Zapisničarka                                                                                                            D e k a n


  Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                                                             Prof. dr. sc. Zdenko Tonković


  Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5
  10002 Zagreb, p.p. 102
  MB 3276546
  OIB 22910368449
  PIC 996827485
  IBAN HR4723600001101346933
  tel: +385 1 6168 222
  fax: +385 1 6156 940
  Sveučilište u Zagrebu
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Mapa stranica