Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

3. izvanredne tematske sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2023./2024., održane 13. prosinca 2023. godine, u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb.


PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor, dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Željko, Balen dr.sc. Igor, Boras dr.sc. Ivanka, Brezak dr.sc. Danko, Ciglar dr.sc. Damir, Degiuli dr.sc. Nastia, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Haramina dr.sc. Tatjana, Jokić dr.sc. Andrej, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Landek dr.sc. Darko, Lončar dr.sc. Dražen, Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Pavković dr.sc. Danijel, Rede dr.sc. Vera, Schneider dr.sc. Daniel Rolph, Slapničar dr.sc. Vedran, Šitum dr.sc. Željko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan, Vučković dr.sc. Krešimir, Žeželj dr.sc. Dragan, Žmak dr.sc. Irena.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Baršić dr.sc. Gorana, Cajner dr.sc. Hrvoje, Ćurković dr.sc. Petar, Dubreta dr.sc. Nikša, Ferdelji dr.sc. Nenad, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Mihaljević dr.sc. Morana, Skozrit dr.sc. Ivica, Škec dr.sc. Stanko.

Docenti: Galić dr.sc. Marija, Kereković dr.sc. Snježana, Lesičar dr.sc. Tomislav, Opetuk dr.sc. Tihomir, Švaco dr.sc. Marko.

Predstavnica zaposlenika na nastavnom radnom mjestu: Bošnjak Terzić dr.sc. Brankica.

Asistenti - Viši asistenti: Martić dr.sc. Ivana, Uroić dr.sc. Tessa.

Predstavnica tehničkog i administrativnog osoblja: Herold Izidora.

Voditeljica knjižnice: Krajna dr.sc. Tamara.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Biloš Mateo, Čmelješević Matija, Dražić Tomislav, Meštrić Lovro, Pavlović Vid.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Crneković dr.sc. Mladen, Soldo dr.sc. Vladimir.


ODSUTNI:

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna, Andrić dr.sc. Jerolim, Bauer dr.sc. Branko, Božić dr.sc. Željko, Ćorić dr.sc. Danko, Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Godec dr.sc. Damir, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran, Lulić dr.sc. Zoran, Majetić dr.sc. Dubravko, Parunov dr.sc. Joško, Smojver dr.sc. Ivica, Štorga dr.sc. Mario, Terze dr.sc. Zdravko.

Izvanredni profesori: Jokić dr.sc. Marko, Juretić dr.sc. Hrvoje, Kostelac dr.sc. Milan, Stojanović dr.sc. Ivan, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Vladimir dr.sc. Nikola, Vujanović dr.sc. Milan, Žakula dr.sc. Tea.

Docenti: Ilinčić dr.sc. Petar, Prša dr.sc. Marija.

Asistenti - Viši asistenti: Razumić Andrej, mag. ing. mech.

Predstavnik Sindikata FSB-a: Panić dr.sc. Nenad.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Ivanković Ante, Plank David, Šabić Filip, Šijak Igor.

Studenti poslijediplomskog studija: Adamović Petra.

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković otvara 3. izvanrednu tematsku sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2023./2024. i pozdravlja sve prisutne.

1.
Implementacija novih prijediplomskih studijskih programa

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković, napravio je kratki uvod u tematsku sjednicu Fakultetskog vijeća:

Tema ove sjednice jest implementacija novih prijediplomskih studijskih programa, s ciljem  povećanja kvalitete poučavanja, ocjenjivanja i vrednovanja, te kontinuirano praćenje uspješnosti i prolaznosti studenata. Potrebno je održati i očuvati kriterije vrednovanja, uz dobru prolaznost studenata.

Napravljena je analiza prve dvije godine studija Strojarstvo, Brodogradnja te Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika, i prve tri godine studija Mehatronika i robotika.

Obavljeni su opsežni razgovori sa Zavodima i Katedrama, te pojedinčno sa nositeljima kolegija nižih godina koji imaju kritičnu prolaznost. Također, u ovaj postupak uključen je i studentski zbor. Studenti su iznijeli svoj prijedloge i primjedbe za povećanje kvalitete rada, koji su razmotreni i u određenoj mjeri prihvaćeni.

Na ovu sjednicu Fakultetskog vijeća pozvani su i voditelji smjerova i studija, te nositelji kolegija, koji nisu članovi vijeća, kako bi mogli sudjelovati u raspravi. 

1.1.
Analiza uspješnosti studiranja u akademskoj godini 2022.2023.

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Krešimir Grilec, predstavio je analizu uspješnosti studiranja u akademskoj godini 2022./2023., prema prezentaciji u privitku. 

1.2.
Usklađivanje opterećenja studenta s ECTS bodovima u nastavnom programu

Prodekan za područje studijskih programa i upravljanje kvalitetom, prof. dr.sc. Goran Đukić, obrazložio je potrebu usklađivanja opterećenja studenata s ECTS bodovima u nastavnom programu, prema prezentaciji u privitku.

1.3.
Mjere za povećanje kvalitete i učinkovitosti studiranja

Kao zaključak ove tematske sjednice, Fakultetsko vijeće, na temelju prijedloga Uprave Fakulteta, a u skladu s čl. 26. Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje, jednoglasno prihvaća

Mjere za povećanje kvalitete i učinkovitosti studiranja

Kako slijedi:

 1. Nositelji kolegija trebaju prilagoditi opterećenje studenta procijenjenom koje je definirano ECTS-bodovima:
  • Prilagoditi količinu gradiva koja se izlaže na predavanju i vježbama  
  • Radi lakšeg razumijevanja gradiva, teorijske izvode potrebno je na predavanju potkrijepiti sa što većim brojem riješenih primjera
 2. Nositelji kolegija trebaju organizirati predkolokvijske/predispitne vježbe na kojima demonstratori/asistenti rješavaju zadatke s prijašnjih kolokvija/ispita. Obavijestiti studente o vremenu, mjestu održavanja te gradivu koje će se obrađivati na predkolokvijskim/predispitnim vježbama.
 3. Nositelji kolegija trebaju prilagoditi težinu ispitnih zadataka onima koji se rješavaju na predavanju i vježbama
 4. Potrebno je studentima osigurati pristup ispitnim zadacima s rješenjima s prethodnih pismenih ispita/kolokvija
 5. Nositelji kolegija na predavanju trebaju naglašavati potrebna znanja nužna za prolazak ispita
 6. Nositelji kolegija zajedno s asistentima trebaju prije ispitnog roka provjeriti ispravnost zadanih zadataka na ispitu te definirati kriterije ocjenjivanja po pojedinim elementima zadatka
 7. Nakon provedenih kolokvija nositelji kolegija trebaju izraditi izvješće (za Upravu Fakulteta) o rezultatima provedenih kolokvija (održanost predkolokvijskih vježbi, broj studenata na kolokviju, analiza uspješnosti i prolaznosti studenata...)
 8. Nakon provedenih kolokvija/ispita nositelji kolegija trebaju na uvidima u ispitne zadaće prezentirati analizu riješenosti zadataka na kolokviju/ispitu te ukazati na pogreške u pristupu i načinu rješavanja zadataka
 9. Nositelji kolegija zajedno s asistentima trebaju jasno definirati kriterije za ocjenjivanje programskih zadataka koji bi se provodili ujednačeno na svim konstrukcijskim vježbama
 10. Uprava će provoditi anketiranje studenata, kontinuirano praćenje uspjeha i prolaznosti studenata i razgovore s voditeljima katedri i nositeljima kolegija. Uprava će nakon završenog semestra analizirati učinke predloženih mjera i prezentirati ih na sjednici Fakultetskog vijeća

Navedene mjere primjenjuju se na svim kolegijima prijediplomskog i diplomskog studija.  
Dekan zaključuje tematsku sjednicu u 13:30 sati.

Zapisničarka                                                                                            D e k a n


Matea Klanac, tajnica upravljanja                                                       Prof. dr. sc. Zdenko Tonković


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica