Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Studiranje i nastava
Poslijediplomski studiji
Poslijediplomski specijalistički studij
Plan i program studija
Plan i program specijalističkog studija

SMJEROVI I KOLEGIJI POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG STUDIJA FSB-A:

  

Voditelj područja specijalizacije: Doc. dr. sc. Miro Hegedić

Polaznici će ovladati i širim aspektima proizvodnje kroz stjecanje specijalističkih znanja iz širokog područja industrijskog inženjerstva i menedžmenta: tehničke logistike, razvoja i optimiranja tehničkih procesa, primjeni suvremenih statističkih i simulacijskih metoda i metoda proizvodnog menedžmenta, menedžmenta održavanja, upravljanja projektima, menedžmenta kvalitete i primjeni suvremenih strategija poslovanja (BPR, KAIZEN, SIX SIGMA, ...). Posebno se aktivno studiraju konkretni slučajevi i traži sudjelovanje studenata u konkretnim razvojnim projektima i projektima reinženjeringa proizvodnje i poslovanja.

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

 Broj sati  Vrsta kolegija

Nedeljko Štefanić, Goran Đukić

Industrijsko inženjerstvo

 30

 obvezni

Nedeljko Štefanić

Mikroekonomika

 30

 obvezni

Nedeljko Štefanić

Menadžment

 30

 obvezni

Tihomir Opetuk

Projektiranje tehnoloških procesa

 30

 izborni

Goran Đukić

Tehnička logistika

 30

 izborni

Miro Hegedić

Upravljanje proizvodnjom i projektima

 30

 izborni

Dragutin Lisjak

Menadžment održavanja

 30

 izborni

Biserka Runje

Upravljanje kvalitetom

 30

 izborni

Nedeljko Štefanić

Organizacijske strukture

 30

 izborni

Tihomir Opetuk

Studij rada i ergonomija

 30

 izborni 

Tihomir Opetuk

Optimiranje tehnoloških procesa

 30

 izborni

ne izvodi se

Alati i naprave

 30

 izborni 

Dragutin Lisjak

Informacijski sustavi

 30

 izborni

Krešimir Grilec, Suzana Jakovljević

Tribologija

 30

 izborni

Dragutin Lisjak

Dijagnostika u održavanju

 30

 izborni

Dragutin Lisjak

Ekologija i održavanje

 30

 izborni

Vesna Alar

Korozija i zaštita materijala

 30

 izborni

Damir Markučič

Nerazorna ispitivanja

 30

 izborni

Biserka Runje, Gorana Baršić

Mjerenje u proizvodnji

 30

 izborni

Gorana Baršić

Nanomjeriteljstvo

 30

 izborni

Nedeljko Štefanić

Reinženjering poslovnih procesa

 30

 izborni

Hrvoje Cajner

Planiranje i analiza pokusa

 30

 izborni

Hrvoje Cajner

Multivarijatne statističke metode

 30

 izborni

Bojan Jerbić

Integrirano inženjerstvo

 30

 izborni

Zoran Kunica

Izradbeni i montažni sustavi

 30

 izborni

Nedjeljko Štefanić

Računovodstvo i financije za menadžere

 30

 izborni

Nedeljko Štefanić

Simulacijsko modeliranje

 30

 izborni

Goran Đukić

Osnove logističkih lanaca

 30

 izborni

Goran Đukić

Modeliranje logističkih sustava

 30

 izborni

 

Voditelj područja specijalizacije: Prof. dr. sc. Božidar Matijević
Ovladavanje metodama karakterizacije i ispitivanja materijala, njihovoj strukturi i područjima primjene (kako metalnih tako i nemetalnih), načinu izvođenja i primjeni toplinske obrade, modificiranju i prevlačenju površina, osnovama teorije trošenja i ispitivanju otpornosti na trošenje (tribologija) - sve bazirano i ilustrirano kroz odabrane primjere razvoja proizvoda.

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

 Broj sati

 Vrsta kolegija

Vera Rede, Danko Ćorić, Darko Landek 

Metalni materijali

  30

  obvezni

Zdravko Schauperl,
Lidija Ćurković, Tatjana Haramina

Nemetali i kompoziti

  30

  obvezni

Lidija Ćurković, Zdravko Schauperl

Ispitivanje materijala I

  30

  obvezni

Željko Alar, Damir Markučič

Ispitivanje materijala II

  30

  obvezni

Krešimir Grilec, Božidar Matijević, Suzana Jakovljević, Darko Landek

Tribologija i inženjerstvo površina

  30

  obvezni

Danko Ćorić, Lidija Ćurković

Suvremeni materijali i postupci

  30

  obvezni

Vera Rede, Irena Žmak

Izbor materijala

  30

  obvezni

 

Voditeljpodručjaspecijalizacije: Doc. dr. sc. Tomislav Jarak

Proširenje i produbljenje osnovnih znanja iz cjelokupne mehanike kroz izlaganje novijih i kompleksnijih metoda proračuna čvrstoće, dinamike i vibracija pri oblikovanju strojarskih elemenata i konstrukcija. Polaznici će ovladati složenim numeričkim metodama proračuna zamora i dinamičke stabilnosti, kao i metodama mjerenja i vibracijske dijagnostike konstrukcija.

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

 Broj sati

 Vrsta kolegija

Jurica Sorić, Zdenko Tonković

Numeričko modeliranje mehaničkih sustava

  30

  obvezni

Zdenko Tonković

Pogonska čvrstoća i mehanika loma

  30

  obvezni

Ivica Skozrit

Nosivost konstrukcija

  30

  obvezni

Ivo Alfirević, Tomislav Jarak

Matrične metode analize konstrukcija

  30

  obvezni

Marko Jokić

Dinamika strojeva

  30

  obvezni

Zvonimir Tomičević

Mjerenje mehaničkih veličina

  30

  obvezni

Dragan Žeželj

Klizno-valjni kontakti

  30

  obvezni

 

Voditelj područja specijalizacije: Prof. dr. sc. Zoran Kunica

Ovladavanje suvremenim praktičnim znanjima o projektiranju sustava za montažu i pakiranje proizvoda, oblikovanju proizvoda za olakšano sklapanje, primjeni suvremenih CAD/CAM/CAE alata pri oblikovanju rada, simulacijskom modeliranju pri sklapanju i montaži kao i programiranju automata što se koriste u ovom segmentu proizvodnje.

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

 Broj sati  Vrsta kolegija

Bojan Jerbić, Zoran Kunica

Tehnologija montaže

  30   obvezni

Zoran Kunica

Tehnologija pakiranja

  30   obvezni

Zoran Kunica

Izradbeni i montažni sustavi

  30   obvezni

Bojan Jerbić

Računalno oblikovanje i simulacija sustava

  30   obvezni

Zoran Kunica

Strojevi za pakiranje

  30   obvezni

Bojan Jerbić, Zoran Kunica

Montažni automati

  30   obvezni

Bojan Jerbić, Zoran Kunica

Programiranje automata

  30   obvezni

 

Voditelj područja specijalizacije: Prof. dr. sc. Branko Bauer   

U području suvremenih proizvodnih postupaka i tehnologija, polaznici će studija ovladati znanjima o projektiranju, konstrukciji i izradi alata, kalupa i naprava u specifičnim tehnološkim procesima (ljevarstvo, preradba polimera, oblikovanje odvajanjem), tehnološkim procesima što se odvijaju u ovim tehnologijama - sve uz naglasak na brzi razvoj ovih područja, numeričke simulacije i metode virtualnog inženjerstva.

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

 Broj sati

 Vrsta kolegija

Toma Udiljak

Odabrana poglavlja iz oblikovanja deformiranjem

 30

 obvezni

Ana Pilipović

Odabrana poglavlja preradbe polimera

 30

 obvezni

Branko Bauer

Tehnologija lijevanja

 30

 obvezni

Toma Udiljak, Damir Ciglar

Odabrana poglavlja obrade odvajanjem

 30

 obvezni

Damir Godec

Alati, kalupi i naprave

 30

 obvezni

Ana Pilipović, Toma Udiljak

Proizvodni sustavi

 30

 obvezni

Damir Godec, Toma Udiljak

Napredne proizvodne tehnologije

 30

 obvezni

 

Voditelj područja specijalizacije:  doc. dr. sc. Ana Pilipović 

Obzirom na trendove uporabe različitih polimernih i sličnih materijala, polaznici će steći potrebna znanja i vještine o ovom važnom segmentu proizvodnje kroz upoznavanje osnovnih skupina i svojstava polimernih materijala i načinima njihove preradbe. Pri tome je naglasak na kalupu, središnjem elementu proizvodnog procesa. Imajući u vidu kratki životni vijek ambalaže kao vrlo čestog polimernog proizvoda, posebno će se polaznicima izložiti mogućnosti za njihovu oporabu, uz naglaske i na gospodarstvenost ovih postupaka.

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

 Vrsta kolegija

Ana Pilipović

Odabrana poglavlja preradbe polimera

 30

 obvezni

Damir Godec

Kalupi za injekcijsko prešanje polimera

 30

 obvezni

Tatjana Haramina

Ispitivanje svojstava polimernih materijala

 30

 obvezni

Damir Godec

Vođenje procesa injekcijskog prešanja

 30

 obvezni

Ana Pilipović

Plastična ambalaža

 30

 obvezni

Ana Pilipović

Oporaba polimernog otpada

 30

 obvezni

Nedjeljko Štefanić

Financije i računovodstvo za menadžere

 30

 obvezni

 

Voditeljpodručjaspecijalizacije: Izv. prof. dr. sc. Jerolim Andrić

U području pomorskih i brodskih konstrukcija, polaznici će ovog studija ovladati postupcima definiranja opterećenja, proračuna odziva, podobnosti i pouzdanosti (kriteriji sigurnosti) kao i posebnim projektnim metodama i specijalnim načinima proračuna pri projektiranju ovih složenih proizvoda.

Nositelji kolegija

Naziv kolegija

Broj sati  Vrsta kolegija

Ivo Ćatipović
Vedran Slapničar

Uvod u morsku tehniku

30  obvezni A*

Neven Hadžić

Metode i sustavi brodograđevnog procesa

30  obvezni AB

Joško Parunov
Ivo Senjanović

Valna opterećenja u čvrstoći broda

30  obvezni B*

Ivo Ćatipović

Opterećenje okoliša na pučinske objekte

30  obvezni A

Jerolim Andrić
Pero Prebeg

Uvod u projektiranje konstrukcija

30  obvezni B

Ivo Ćatipović

Dinamika objekata morske tehnike

30  izborni

Jerolim Andrić

Projektiranje konstrukcija na osnovi pouzdanosti

30   izborni


Joško Parunov

Analiza pouzdanosti pomorskih konstrukcija

15   izborni

Joško Parunov
Ivo Senjanović

Vibracije broda i pomorskih konstrukcija

15   izborni

Zoran Kožuh
Ivica Garašić

Zavarivanje pomorskih objekata

30   izborni

Vedran Slapničar
Pero Prebeg

Višekriterijski modeli konceptualnog osnivanja broda

30   izborni

Danko Ćorić
Suzana Jakovljević

Materijali u pomorskoj tehnici

15   izborni

Ivo Ćatipović

Projektiranje cjevovoda

30   izborni

Joško Parunov

Mehanički zamor i lom

15   izborni

Kalman Žiha
Ivo Senjanović
Smiljko Rudan

Porinuće brodova i pomorskih konstrukcija

15   izborni

*A i B su izborne skupine

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102