Plan i program specijalističkog studija

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Studiranje i nastava
Poslijediplomski studiji
Poslijediplomski specijalistički studij
Plan i program studija

Plan i program specijalističkog studija

SMJEROVI I KOLEGIJI POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG STUDIJA FSB-A:

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT

Voditelj područja specijalizacije: Doc. dr. sc. Miro Hegedić
Polaznici će ovladati i širim aspektima proizvodnje kroz stjecanje specijalističkih znanja iz širokog područja industrijskog inženjerstva i menedžmenta: tehničke logistike, razvoja i optimiranja tehničkih procesa, primjeni suvremenih statističkih i simulacijskih metoda i metoda proizvodnog menedžmenta, menedžmenta održavanja, upravljanja projektima, menedžmenta kvalitete i primjeni suvremenih strategija poslovanja (BPR, KAIZEN, SIX SIGMA, ...). Posebno se aktivno studiraju konkretni slučajevi i traži sudjelovanje studenata u konkretnim razvojnim projektima i projektima reinženjeringa proizvodnje i poslovanja.

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati Vrsta kolegija

Hrvoje Cajner, Goran Đukić

Industrijsko inženjerstvo

30

obvezni

Miro Hegedić

Mikroekonomika

30

obvezni

Nataša Tošanović

Menadžment

30

obvezni

Tihomir Opetuk

Projektiranje tehnoloških procesa

30

izborni

Goran Đukić

Tehnička logistika

30

izborni

Miro Hegedić

Upravljanje proizvodnjom i projektima

30

izborni

Dragutin Lisjak

Menadžment održavanja

30

izborni

Biserka Runje

Upravljanje kvalitetom

30

izborni

Nataša Tošanović

Organizacijske strukture

30

izborni

Tihomir Opetuk

Studij rada i ergonomija

30

izborni

Tihomir Opetuk

Optimiranje tehnoloških procesa

30

izborni

ne izvodi se

Alati i naprave

30

izborni

Dragutin Lisjak

Informacijski sustavi

30

izborni

Krešimir Grilec, Suzana Jakovljević

Tribologija

30

izborni

Dragutin Lisjak

Dijagnostika u održavanju

30

izborni

Dragutin Lisjak

Ekologija i održavanje

30

izborni

Vesna Alar

Korozija i zaštita materijala

30

izborni

Damir Markučič

Nerazorna ispitivanja

30

izborni

Biserka Runje, Gorana Baršić

Mjerenje u proizvodnji

30

izborni

Gorana Baršić

Nanomjeriteljstvo

30

izborni

Miro Hegedić

Reinženjering poslovnih procesa

30

izborni

Hrvoje Cajner

Planiranje i analiza pokusa

30

izborni

Hrvoje Cajner

Multivarijatne statističke metode

30

izborni

Bojan Jerbić

Integrirano inženjerstvo

30

izborni

Zoran Kunica

Izradbeni i montažni sustavi

30

izborni

Miro Hegedić

Računovodstvo i financije za menadžere

30

izborni

Hrvoje Cajner

Simulacijsko modeliranje

30

izborni

Goran Đukić

Osnove logističkih lanaca

30

izborni

Goran Đukić

Modeliranje logističkih sustava

30

izborni


INŽENJERSTVO MATERIJALA

Voditelj područja specijalizacije: Prof. dr. sc. Božidar Matijević
Ovladavanje metodama karakterizacije i ispitivanja materijala, njihovoj strukturi i područjima primjene (kako metalnih tako i nemetalnih), načinu izvođenja i primjeni toplinske obrade, modificiranju i prevlačenju površina, osnovama teorije trošenja i ispitivanju otpornosti na trošenje (tribologija) - sve bazirano i ilustrirano kroz odabrane primjere razvoja proizvoda.

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

Vrsta kolegija

Vera Rede, Danko Ćorić, Darko Landek

Metalni materijali

30

obvezni

Zdravko Schauperl,
Lidija Ćurković, Tatjana Haramina

Nemetali i kompoziti

30

obvezni

Lidija Ćurković, Zdravko Schauperl

Ispitivanje materijala I

30

obvezni

Željko Alar, Damir Markučič

Ispitivanje materijala II

30

obvezni

Krešimir Grilec,Božidar Matijević, Suzana Jakovljević, Darko Landek

Tribologija i inženjerstvo površina

30

obvezni

Danko Ćorić, Lidija Ćurković

Suvremeni materijali i postupci

30

obvezni

Vera Rede, Irena Žmak

Izbor materijala

30

obvezni


MEHANIČKI PRORAČUN KONSTRUKCIJA

Voditeljpodručjaspecijalizacije: Prof. dr. sc. Igor Karšaj
Proširenje i produbljenje osnovnih znanja iz cjelokupne mehanike kroz izlaganje novijih i kompleksnijih metoda proračuna čvrstoće, dinamike i vibracija pri oblikovanju strojarskih elemenata i konstrukcija. Polaznici će ovladati složenim numeričkim metodama proračuna zamora i dinamičke stabilnosti, kao i metodama mjerenja i vibracijske dijagnostike konstrukcija.

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

Vrsta kolegija

Jurica Sorić, Zdenko Tonković

Numeričko modeliranje mehaničkih sustava

30

obvezni

Zdenko Tonković

Pogonska čvrstoća i mehanika loma

30

obvezni

Ivica Skozrit

Nosivost konstrukcija

30

obvezni

Ivo Alfirević, Tomislav Jarak

Matrične metode analize konstrukcija

30

obvezni

Marko Jokić

Dinamika strojeva

30

obvezni

Zvonimir Tomičević

Mjerenje mehaničkih veličina

30

obvezni

Dragan Žeželj

Klizno-valjni kontakti

30

obvezni


MONTAŽA I PAKIRANJE

Voditelj područja specijalizacije: Prof. dr. sc. Zoran Kunica

Ovladavanje suvremenim praktičnim znanjima o projektiranju sustava za montažu i pakiranje proizvoda, oblikovanju proizvoda za olakšano sklapanje, primjeni suvremenih CAD/CAM/CAE alata pri oblikovanju rada, simulacijskom modeliranju pri sklapanju i montaži kao i programiranju automata što se koriste u ovom segmentu proizvodnje.

Zoran Kunica, Petar Ćurković, Tomislav Stipančić

Tehnologija montaže

30 obvezni
Zoran Kunica, Petar Ćurković, Tomislav Stipančić

Tehnologija pakiranja

30 obvezni
Zoran Kunica, Petar Ćurković, Tomislav Stipančić

Izradbeni i montažni sustavi

30 obvezni

Marko Švaco, Filip Šuligoj

Računalno oblikovanje i simulacija sustava

30 obvezni
Zoran Kunica, Petar Ćurković, Tomislav Stipančić

Strojevi za pakiranje

30 obvezni
Zoran Kunica, Petar Ćurković, Tomislav Stipančić

Montažni automati

30 obvezni

Filip Šuligoj, Marko Švaco

Programiranje automata

30 obvezni


NAPREDNE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

Voditelj područja specijalizacije: Prof. dr. sc. Branko Bauer

U području suvremenih proizvodnih postupaka i tehnologija, polaznici će studija ovladati znanjima o projektiranju, konstrukciji i izradi alata, kalupa i naprava u specifičnim tehnološkim procesima (ljevarstvo, preradba polimera, oblikovanje odvajanjem), tehnološkim procesima što se odvijaju u ovim tehnologijama - sve uz naglasak na brzi razvoj ovih područja, numeričke simulacije i metode virtualnog inženjerstva.

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

Vrsta kolegija

Toma Udiljak

Odabrana poglavlja iz oblikovanja deformiranjem

30

obvezni

Ana Pilipović

Odabrana poglavlja preradbe polimera

30

obvezni

Branko Bauer

Tehnologija lijevanja

30

obvezni

Toma Udiljak, Damir Ciglar

Odabrana poglavlja obrade odvajanjem

30

obvezni

Damir Godec

Alati, kalupi i naprave

30

obvezni

Ana Pilipović, Toma Udiljak

Proizvodni sustavi

30

obvezni

Damir Godec, Toma Udiljak

Napredne proizvodne tehnologije

30

obvezni


POLIMERIJSKO INŽENJERSTVO

Voditelj područja specijalizacije: Prof. dr.sc. Damir Godec

Obzirom na trendove uporabe različitih polimernih i sličnih materijala, polaznici će steći potrebna znanja i vještine o ovom važnom segmentu proizvodnje kroz upoznavanje osnovnih skupina i svojstava polimernih materijala i načinima njihove preradbe. Pri tome je naglasak na kalupu, središnjem elementu proizvodnog procesa. Imajući u vidu kratki životni vijek ambalaže kao vrlo čestog polimernog proizvoda, posebno će se polaznicima izložiti mogućnosti za njihovu oporabu, uz naglaske i na gospodarstvenost ovih postupaka.

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

Vrsta kolegija

Ana Pilipović

Odabrana poglavlja preradbe polimera

30

obvezni

Damir Godec

Kalupi za injekcijsko prešanje polimera

30

obvezni

Tatjana Haramina

Ispitivanje svojstava polimernih materijala

30

obvezni

Damir Godec

Vođenje procesa injekcijskog prešanja

30

obvezni

Ana Pilipović

Plastična ambalaža

30

obvezni

Ana Pilipović

Oporaba polimernog otpada

30

obvezni

Miro Hegedić

Financije i računovodstvo za menadžere

30

obvezni


POMORSKE KONSTRUKCIJE

Voditeljpodručjaspecijalizacije: Prof. dr. sc. Smiljko Rudan

U području pomorskih i brodskih konstrukcija, polaznici će ovog studija ovladati postupcima definiranja opterećenja, proračuna odziva, podobnosti i pouzdanosti (kriteriji sigurnosti) kao i posebnim projektnim metodama i specijalnim načinima proračuna pri projektiranju ovih složenih proizvoda.

Nositelji kolegija

Naziv kolegija

Broj sati Vrsta kolegija

Ivo Ćatipović
Vedran Slapničar

Uvod u morsku tehniku

30 obvezni A*

Neven Hadžić

Metode i sustavi brodograđevnog procesa

30 obvezni AB

Joško Parunov Ivo Senjanović

Valna opterećenja u čvrstoći broda

30 obvezni B*

Ivo Ćatipović

Opterećenje okoliša na pučinske objekte

30 obvezni A

Jerolim Andrić
Pero Prebeg

Uvod u projektiranje konstrukcija

30 obvezni B

Ivo Ćatipović

Dinamika objekata morske tehnike

30 izborni

Jerolim Andrić

Projektiranje konstrukcija na osnovi pouzdanosti

30 izborni


Joško Parunov

Analiza pouzdanosti pomorskih konstrukcija

15 izborni

Joško Parunov Ivo Senjanović

Vibracije broda i pomorskih konstrukcija

15 izborni

Zoran Kožuh Ivica Garašić

Zavarivanje pomorskih objekata

30 izborni

Vedran Slapničar
Pero Prebeg

Višekriterijski modeli konceptualnog osnivanja broda

30 izborni

Danko Ćorić
Suzana Jakovljević

Materijali u pomorskoj tehnici

15 izborni

Ivo Ćatipović

Projektiranje cjevovoda

30 izborni

Joško Parunov

Mehanički zamor i lom

15 izborni

Kalman Žiha Ivo Senjanović Smiljko Rudan

Porinuće brodova i pomorskih konstrukcija

15 izborni

*A i B su izborne skupine


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica