Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Inkubacija tvrtki


Usluga inkubiranja pruža se novoosnovanim malim poduzećima koja tek počinju poslovati ili su u fazi razvoja do maksimalno tri godine starosti. Smještaj CTT-ovog inkubatora unutar fakultetskog prostora, nužan je za održavanje istraživačke atmosferena CTT-u. To je idealno okruženje za razvitak akademskog poduzetništva. Start-up i spin-off kompanije nastale u suradnji FSB-a s gospodarstvom, u inkubatoru CTT-a dobivaju pomoć u prostoru i infrastrukturi. CTT im pruža stručnu i organizacijsku potporu u njihovu razvoju i djelovanju kao što je pomoć u umrežavanju, identificiranju izvora financiranja razvojno-inovacijskih projekata, savjetodavnim i administrativnim uslugama, a posebno edukaciji.


Predstavljanje projekta REMAKE

Poseban naglasak poslovne potpore inkubiranim tvrtkama, je u pružanju podrške u razvoju poduzetničkih kompetencija. Iako je Vijeće Europe definiralo poduzetništvo jednom od osam ključnih kompetencija, učenje o poduzetništvu i usvajanje vještina još nije implementirano u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske. Stoga je CTT, kroz inkubator, predan učenju o poduzetništvu. Budući da je inoviranje nedjeljivo od poduzetništva, poduzetničke kompetencije smatramo presudnim za osmišljavanje i realizaciju inovacija.

 

Krajem 2019. godine u CTT-u je inkubirano 15 poduzeća
Poslovna spajalica d.o.o. Galteh d.o.o. Eco Cortec d.o.o. Hrvatski laboratorij CROLAB d.o.o. LTE Laboratorij za toplinsku energiju
Pelsys d.o.o.      Successor d.o.o. BSS Sustavi d.o.o. LAM obrada voda d.o.o.  SAXUM d.o.o.
Bonum d.o.o. 42 d.o.o. Konto aktiv j.d.o.o. BTC International d.o.o. ENOKOL d.o.o.
Centar za transfer tehnologije d.o.o., Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, Hrvatska
MB 1219073 OIB 81725143201 PIC 952845551 ZABA: IBAN HR7623600001101430801 tel: +385 1 6168 567