Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
O Fakultetu
IT podrška
Korisnički identiteti i servisi
Korisnički identiteti i servisi

Korisnički identitet je skup podataka o pojedincu koji se koristi za provjeru identiteta i prava pristupa, a sastoji se od jedinstvene korisničke oznake i zaporke. Fakultet strojarstva i brodogradnje koristi LDAP bazu (tzv. LDAP imenik) kao sustav pohrane korisničkih identita i uključen je u sustav AAI@EduHr infrastrukture.

Pravo na korisnički identitet u LDAP imeniku imaju svi djelatnici i studenti fakulteta pri čemu je trajanje studentskih identiteta ograničeno trajanjem studentskih prava, a trajanje pristupa za djelatnike je ograničeno trajanjem njihova radnog odnosa na fakultetu.

Svakom se studentu FSB-a na početku studiranja otvara korisnički pristup u LDAP bazi kojim se koristi tokom studija za potrebe nastave, spajanja na bežičnu mrežu eduroam, spajanja na Internet preko mobilnih i fiksnih veza pojedinih hrvatskih operatera s ponudom CARNet paketa, korištenja mrežnih aplikacija (npr. sustava za učenje na daljinu ili znanstvene bibliografije) i drugo. Treba napomenuti da je razlika izmedu korisničkog imena za pristup mailu (npr. ana12) i onoga za pristup LDAP-u ta što ova posljednja u sufiksu sadrži domenu FSB-a (npr. ana12@fsb.hr).


Studenti podatke o svom korisničkom pristupu mogu preuzeti u Računalnom centru radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati uz predočenje X-ice ili indeksa.

Prvo otvaranje korisničkog pristupa je besplatno, a svako sljedeće otvaranje korisničkog pristupa zbog gubitka podataka zaračunava se iznosom od 100,00 kn koji se plaća putem Blagajne Fakuleta.

Prilikom ponovnog otvaranja ili produživanja korisničkog pristupa student mora u u Računalni centar dostaviti:

  1. ispunjeni Formular za izdavanje korisničkog pristupa,
  2. potvrdu o uplati u iznosu od 100,00 kn koju su dobili na Blagajni Fakulteta (vrijedi samo za studente koji su izgubili podatke o korisničkom pristupu).

Studenti koji znaju podatke o svom korisničkom pristupu, ali traže produljenje korisničkog pristupa ne uplaćuju 100,00 kn već dostavljaju samo ispunjeni formular iz točke 1. Pravo na produljenje imaju oni studenti kojima još nisu istekla studentska prava.

Svi korisnički pristupi će biti otvoreni do drugi dan iza 14 sati (zahtjevi zaprimljeni u petak rješavaju se u ponedjeljak).Mail servis


Pravo na e-mail adresu imaju svi djelatnici i studenti fakulteta, a za otvaranje iste se trebaju obratiti u Računalni centar fakulteta. Studentima se prilikom upisa na fakultet otvara pretinac elektronske pošte na studentskom mail serveru. Podaci za pristup pretincu elektroničke pošte nalaze se na istom obrascu sa korisničkim podacima u LDAP bazi.

Djelatnici Studenti
Oblik e-mail adrese ime.prezime@fsb.hr

ipxxxxxx@stud.fsb.hr

  • ip - inicijali, prvo slovo imena i prvo slovo prezimena malim slovima,
  • xxxxxx  - zadnjih 6 znamenki studentovog  JMBAG  broja
Pristup webmail sustavu https://outlook.office.com

https://student.fsb.hr/webmail

POP 3 server outlook.office365.com (server)
995 (port)
SSL/TLS (encrypt. method)
stud.fsb.hr (server)
995 (port)
SSL/TLS
(encrypt. method)
IMAP server outlook.office365.com (server)
993 (port)
SSL/TLS (encrypt. method)
stud.fsb.hr (server)
993 (port)
SSL/TLS (encrypt. method)
SMTP server smtp.office365.com (server)
Port: 587 (port)
STARTTLS (encrypt. method)
stud.fsb.hr (server)
465 (port)
SSL/TLS (encrypt. method)Bežična mreža (eduroam)


Pristup bežičnoj mreži eduroam imaju svi studenti i djelatnici fakulteta sa korisničkim pristupom u LDAP bazi.
Detaljnije informacije o spajanju na bežičnu mrežu možete naći na adresi installer.eduroam.hr


Pristup računalima u PC učionicama

Za otvaranje korisničkih pristupa računalima u PC učionicama te za sve probleme vezane za iste, studenti se trebaju obratiti osoblju Računalnog centra.

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102