Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za mehaniku fluida
Konzultacije će se održavati prema terminima u prilogu.

10.07.2017.
Asistent Ivan Korade neće održati konzultacije u utorak 11.7.2017. u 11:00 sati već u srijedu 12.7.2017. u 12:00 sati.
Raspored održavanja ISPITA za ak.god. 2016/2017
Poštovani,
obavještavamo Vas da su izdani sveučilišni priručnici iz Mehanike fluida I i Mehanike fluida II, predavanja i vježbe. Cijena svakog priručnika je 40,00 kn. Moguće ih je kupiti u Skriptarnici FSB.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940