Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata
Doc. dr. sc. Nikola Vladimir - konzultacije
U periodu od 14.01.2018. do 25.01.2018. doc. dr. sc. Nikola Vladimir će biti na službenom putu u Južnoj Koreji. Za potrebe predaje programa, konzultacija i sl., studenti se mogu obratiti dr. sc. Ivici Ančiću. Za sva ostala pitanja, doc. dr. sc. Nikola Vladimir dostupan je putem e-maila.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940