Pravo na pristup informacijama

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

O Fakultetu
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15).

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje Fakulteta strojarstva i brodogradnje, i to: Službenik za informiranje je Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik fakulteta.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Fakultet strojarstva i brodogradnje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.


Zakon o pravu na pristup informacijama

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu
Predsjednik Etičkog povjerenstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje : vladimir.soldo@fsb.hrPREDLOŠCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMAGodišnje financijsko izvješće za 2023. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2023. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2020.godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu


Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu

Izvješće Dekana i prodekana za akademsku godinu 2017/18

Izvješće Dekana i prodekana za akademsku godinu 2018/19


Izvješće Dekana i prodekana za akademsku godinu 2019/20

Izvješće Dekana i prodekana za akademsku godinu 2020/21

Izvješće Dekana i prodekana za akademsku godinu 2021/22


Izvješće Dekana i prodekana za akademsku godinu 2022/2023

Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga pravilnika o raspisivanju javnog natječaja :


    PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU

    PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2022. GODINU

    PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2021. GODINU

    PLAN SAVJETOVANJA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE O NACRTIMA PRAVILNIKA I DRUGIH PROPISA ZA 2020. GODINU

    PLAN SAVJETOVANJA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE O NACRTIMA PRAVILNIKA I DRUGIH PROPISA ZA 2019. GODINU


    PLAN SAVJETOVANJA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE O NACRTIMA PRAVILNIKA I DRUGIH PROPISA ZA 2018. GODINU     PLAN SAVJETOVANJA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE O NACRTIMA PRAVILNIKA I DRUGIH PROPISA ZA 2017. GODINU    


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica